"SKYDDET"

HUVUDSKYDDSOMBUD
Nuru Magram
anställd som tågvärd i företaget och utsedd av ST Pendeln till huvudskyddsombud.

I rollen som huvudskyddsombud har Nuru ett delat ansvar med andra huvudskyddsombud i företaget att bevaka att företagets verksamhet bedrivs enlig arbetsmiljölagen. Där avvikelser finns påpeka dessa samt följa upp att de åtgärdas.

SKYDDSOMBUD

Jon Holmberg anställd som lokförare i företaget och utsedd av ST Pendeln till skyddsombud.

I rollen som skyddsombud har Jon ett delat ansvar med andra skyddsombud i företaget att bevaka att verksamheten bedrivs enlig arbetsmiljölagen och där avvikelser finns rapportera dessa.


Kontakta "SKYDDET" direkt genom att fylla i nedanstående formulär.


Skyddet har en egen e-mailadress: skyddet@stpendeln.se
Här kan du ta upp alla tänkbara arbetsmiljöfrågor.

 
 
 
 

STATUS TÅGVÄRDAR GÄLLANDE PTU PROJEKTET OCH OMPLACERINGEN.


Sedan MTR fick beskedet att de skall köra 50% av trafiken utan Tågvärd alltså DÖS TÅG så har processen med omplaceringen verkställs redan i mars 2023.


Tågvärdar har fått en tilldelning och placering inom koncernen som består av 


Mälartåget (MTRM)


 MTRX


Tunnelbana (MTRT)


MTRP Station


MTRF Fecility Management (Lokalvård)


OTS - Operativ Trafik Stöd


Det fanns också två lokförar kurser som man kunde söka sig till sammanlagt 30 personer vilket en del gjorde.


Den 28 Agusti 2023 hade vi PTU Tågvärd Fokus som koncentrera sig bara på tågvärdsfrågan och förarna har också sitt eget forum gällande lokförare.


Den 28 Agusti frågade jag Anna Back statusen på hur vi ligger till med omplaceringen jämförelsevis med tågvärdar som är kvar i sin roll.


I dagsläget har vi 156 stycken tågvärdar alltså till den 28/8/2023 och den 30/8/23 är det 151 tågvärdar.


Den 31/8/2023 slutade 52 stycken av visstidare.


1 kommer att sluta den 3 september av visstidsanställda.


Den 30 september 2023 kommer 17 stycken av visstidsanställda att sluta och lämnar in sin utrustning.


Det är alltså 69 tågvärdar som är kvar för tilldelning som skall omplaceras nu i september 2023 inom koncernen och dessa är


De kommer att utöka med 1 medarbetare till OTS tjänsten.


En medarbetare kommer att gå över till MTRX.


2 stycken medarbetare kommer att gå över till MTRF (Lokalvård)


20 stycken medarbetare kommer att gå till MTRP (Pendeltåg)


9 stycken medarbetare kommer att gå över till MTRM (Mälartåget)


33 stycken medarbetare kommer att gå över till till MTRP Station.


3 stycken till TUTF


2 stycken medarbetare ska gå över till MTRT 


8 stycken har Tackat NEJ till omplaceringen.


2 stycken medarbetare har slutat på egen begäran (sagt upp sig)


Från och med 1 oktober så kommer alla tågvärdar per automatik att placeras om till sina nya tjänster oavsett om du är studieledig, tjänsteledig, långtidssjukskriven eller på plats och kommer tilldelas den nya kontraktet. Varje fredag har MTRP avstämningsmöte med MTRT Tunnelbana med chefer, planering och HR.

Omplacering på MTRX och MTRM har gått relativt bra medans omplaceringen på MTRP Station har stött på mycket utmaningar och kommer behöva förbättras vilket skyddet har påtalat flertal gånger.


Vi har 129 fordon varpå 115 fordon är redan monterad med kamera och målet är att köra 100% från och med mitten av september.


Nuru Magram 

HSO ST PENDELN 

26 april 2023
Inspektion från Arbetsmiljöverket!

Vi hade den första inspektionen från arbetsmiljöverket måndagen den 24 april 2023 i samband med att vi la skyddsstoppet kl09:00 den 24 april 2023.
Den 25 april 2023 fick vi besked om att det skall ske en uppföljning av inspektionen den 26 april 2023.
Mötet startade kl09:00 och höll på till kl12:00.
Dom skyddsombud som deltog på mötet den 26 april 2023 var Nuru Magram och Jon Holmberg från ST Pendeln tillsammans med Hans Johansson, Kimberly Barth samt Alexander Millhorn från Seko lok.
Från MTR bestod delegationen av VD MTR NORDIC Henrik Dahlin, Säkerhetsdirektör John Carlander från MTR NORDIC samt en jurist. MTRP bestod av HR chef Marie Dahlgren Åström, Matts jenelius, Förhandlingschef Mattias Wennberg och Trafikchef Henrik Rasin.
Arbetsmiljöverket bestod av fyra inspektörer två som blev blixtinkallade när skyddsstoppet lades den 24 april 2023 medan de andra två var handläggare på den framställan som lades tidigare.
Inspektionen var väldigt intensiv under tre timmar och vi upplevde från skyddet att Arbetsmiljöverket förstod var problematiken låg i. De hade fått oändlig mycket underlag från skyddsorganisationen som var skäl nog att ställa krav på arbetsgivare att vidta åtgärder gällande ensamarbete.
Vid 17.30 den 26 april 2023 fick vi beskedet muntligt om att skyddsstoppet är hävd och att det skriftliga skulle inkomma inom några dagar.

VAD ÄR NÄSTA STEG
Det är beklagligt att Arbetsmiljöverket väljer att ta detta beslut med tanke på alla dom underlag de fick och utifrån deras pressmeddelande så erkänner ju de att det finns en oro och att de kommer att följa upp utvecklingen. Frågan är när, hur och på vilket sätt?
Nästa steg är att vi ska överklaga men då måste vi således ha det skriftliga beslutet innan processen kan påbörjas. Lyckligtvis så kommer förbundet att jobba intensivt med detta och vi har deras stöd till fullo.
Ännu en gång ett stort tack till alla som har bidragit med incidentrapporter och underlag för oavsett beslutet så har vi från skyddet hört er och kommer alltid att värna om er arbetsmiljö.
KAMPEN ÄR INTE ÖVER!

Tågvärden: ”Blir död eller framtiden för vår järnvägshistoria” - se inlägget i Expressen.

SENASTE NYTT FRÅN DIN FACKFÖRENING!

Skyddstopp för pendeltågen i Stockholm!

LÄS HELA ARTIKELN - KLICKA HÄR!

Dagen efter strejken – hör MTR och facket


I natt blåstes lokförarnas vilda strejk av, som planerat efter tre dagar – men konflikten verkar vara långt ifrån över.

SVT har träffat både MTR och facket för att höra hur de ser på situationen och arbetar för att lösa konflikten.

LÄS HELA ARTILELN - SVT NYHETER - KLICKA HÄR!

Idag den 20 april skulle vi ha vår andra inspektionen med Arbetsmiljöverket men tyvärr blev det inte så.

Jag vet att många av er har frågor,funderingar och tankar om hur det gick sist men jag valde att inte dela så mycket eftersom tiden som var utsatt då räckte inte och vi fick boka ett till möte med Arbetsmiljöverket.

Jag hade tänkt sammanställa och dela med mig efter denna så att ni fick en helhetsbild och inte bara delar utav själva inspektionen.


MTR kontaktade arbetsmiljöverket och bad om att inspektionen skulle flyttas fram på grund av den rådande situationen som uppkom måndagen den 17 april 2023.

Arbetsmiljöverket svarade med att det gick bra och inspektionen fick flyttas fram ytterligare en vecka till.


Jag är lika uppgiven som er eftersom jag hade förberett mig både kunskapsmässigt och mentalt för denna dagen men ibland blir inte saker så som man har tänkt sig.


Jag kommer att återkomma med mer information efter själva inspektionen när det väl sker, tills dess kampen fortsätter mot stopp om ensambemmaning.

Mvh

Nuru Magram HSO ST Pendeln

"Att ta bort tågvärdarna från pendeltågen är som att ta bort flygvärdinnorna från ett flygplan."
Det säger Nuru Magram, huvudskyddsombud på ST Pendeln Pendeln.
LÄS HELA ARTIKELN I SVENSKA DAGBLADET - KLICKA HÄR!

Sprickan om strejken: ”Vilda och olovliga”


Facket tar skarpt avstånd från den vilda strejken som pågår bland lokförare i Stockholms pendeltrafik.

Samtidigt driver de att Arbetsmiljöverket förbjuder ensamarbete på tågen.

– Vårt sista hopp är att politikerna ändrar sig, säger tågvärden och skyddsombudet Nuru Magram.
LÄS HELA ARTIKRLN I EXPRESSEN - KLICKA HÄR!


 SKYDDET INFORMERAR 

Den 29 Mars så gjorde arbetsmiljöverket en inspektion av vår arbetsplats då vi på ST Pendeln hade skickat in en Begäran om åtgärd i enlighet med AML 6 kap, 6a § att MTR upphör med ensambemanning och implementering av densamma på pendeltågen. 

Skyddsombud från ST och Seko Lok satt med MTR och arbetsmiljöverket och nytt datum är planerat för inspektionen. 

Tack för att ni skickar in avvikelserapporter för säkerheten går alltid först. 

Beträffande PFA så ska vi inte nödöppna PFA hyttdörrar då det finns risk för arbetsskador. Följ instruktion ORD-54505. 

Beträffande DÖS kameror och skärmar som inte fungerar tillfredställande följ de instruktioner som finns i Trafikhandboken och i KIT/Tekniska krav på fordon i trafik då säkerheten alltid går först. 

Vid avsyning skall LF enligt Trafikhandboken (3.4) ” -vid behov inför eller under avsyning; tillkalla eller invänta trygghetsresurser eller OTS” -säkerheten går alltid först. 

Det är viktigt att de arbetsuppgifter som har tillkommit utförs mycket noga och korrekt så att inget missöde eller allvarlig händelse inträffar, med andra ord, det får ta den tid det tar. 

Skriv avvikelserapporterna kortfattade, bara dina iakttagelser och känslor är med och är tydliga. 

· Tankar, känslor innan/under/efter turen såsom (sömnkvalitet, oro , stress , utmattning, huvudvärk, kognitivt, ångest, koncentration, utsatthet , din generella påverkan av ensamarbete etc.) 

Skyddsombuden kommer att analysera era rapporter och med det som underlag driva uppkomna problem vidare mot MTR. Denna avikelsrapport skickas in som vanligt i Amigo- Avikelserapporter-Arbetmiljö system med kopia till skyddsombuden. 

ST Pendeln: skyddet@stpendeln.se 

Seko lok: skyddsombud.sekolok@mtr.se 

ST begär att ensamarbetet på pendeltågen upphör

SPÅRTRAFIKEN2023-03-21

ST Pendeln vill att Arbetsmiljöverket stoppar ensamarbetet på Stockholms pendeltåg. Skyddsorganisationen anser inte att riskerna med avvecklingen av tågvärdarna analyserats tillräckligt. ”Det är vårt sista hopp om vi inte kan få politikerna att ändra sig”, säger huvudskyddsombudet Nuru Magram.

Stockholm commuters battle severe delays on the pendeltåg service

3:48 min My playlistSharePublished idag kl 17.00

Commuters in Stockholm have struggled recently with hundreds of delayed and cancelled pendeltåg trains following a decision to phase out 350 train conductors.

"It's like you're taking away the nurses for the doctor while operating. Our trains can carry up to 1500 if not 1700 people. That's a lot of people to have a responsibility for," says Nuru Magram, train conductor and health and safety representative with the union ST.

"We can't give any guarantees that we can be back typen [to normal] next week, but we are trying really hard and working day and night to make sure we can be back as soon as possible." says Communication Manager for the Pendeltåg at MTR, Niklas Ekström.

Joshua Worth

MTR:s svar på inlämnad begäran enl. arbetsmiljölagen

6 kap 6a§ daterat 6 mars 2023.


Skyddet informerar.

Begäran om åtgärd i enlighet med AML 6 kap, 6a §

Undertecknat huvudskyddsombud begär med hänvisning till Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a & att MTR

upphör med ensambemanning och implementering av densamma på pendeltågen.

Risker: Körning av pendeltågstrafik med ensambemannad lokförare är i grunden en arbetsuppgift

som innebär att lokföraren riskerar att hamna i situationer där de utsätts för stark psykisk press.

Pressen på en lokförare som själva tvingas hantera en allvarlig händelse såsom evakuering eller

påkörning är så stor att detta inte ska utföras som ensamarbete. Vidare kan ensambemanning av

pendeltågen innebära att lokförare utsätts för påtagliga risker för våld eller hot om våld, vilket i sig

utgör grund för ett förbud.

Uppemot 400 000 personer reser dagligen med pendeltågen. Pendeltågen körs under större delen av

dygnet och arbetet kan innebära kontakt med individer som är våldsbenägna, sjuka eller påverkade.

Detta försvåras ytterligare av att pendeltågstrafik körs över ett stort geografiskt område vilket kan

innebära att en medarbetare som måste ingripa vid en händelse inte kan räkna med att få någon

hjälp om arbetet utförs som ensamarbete. Riskerna för våld och hot om våld är överhängande i

verksamheten. De åtgärdsförslag arbetsgivaren tittat på kommer inte kunna överbrygga det faktum

att delar av pendeltågstrafiken körs i väglöst land varför hjälp inte kommer att kunna komma fram i

rimlig tid.

2006 fattade regeringen beslut om förbud av ensambemanning i Stockholmspendeln. Det projektet

med kameraövervakad av- och påstigning vid perrong som nu genomförs undanröjer inte på något

vis de risker som kommer av att lokförare ska köra tåg med uppemot 1800 passagerare ensamma. En

påkörning, brand, evakuering, nödbromsning eller andra allvarliga händelser kan fortfarande

innebära en stark psykisk press för en ensam lokförare. Utöver detta kommer risker om att utsättas

för hot och våld.

I enlighet med AML 6 kap, 6a § begär undertecknad skriftligt svar utan dröjsmål, dock senast 9 mars,

om vilken åtgärd MTR avser vidta. Om svar uteblir eller om svar inte är tillfredsställande i enlighet

med lagens krav kommer Arbetsmiljöverket att kontaktas för prövning om föreläggande eller förbud.


Stockholm och 20230306 Denna framställan mottogs datum

Nuru Magram, HSO Pendeln Underskrift och namnförtydligande


Tomas Fröstberg, RSO Fackförbundet ST


AML 6 kap, 6a §: Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en

tillfredsställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana

åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av

förhållandena inom skyddsområdet. På framställning skall arbetsgivaren genast lämna

skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren skall utan

dröjsmål lämna besked i frågan. Gör han inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, skall

Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7

kap. 7 § skall meddelas.

Skyddet informerar.

Hur går det med trafiknämndens granskning?


Den 13 februari uppvaktades gruppledarna för S, C och MP i trafiknämnden av en delegation från pendeln. (Pendelklubben, Seko verkstad, Seko Loks skyddsombud samt "rörintemintågvärd"). En rapport från mötet har tidigare sammanställts.


I efterhand har vi som deltog på mötet försökt få svar på det som Anton Fendert och de andra politikerna inte kunde svara på. (Här har även ST:s skyddsombud varit delaktiga) Det gällde den s.k. tredjepartsgranskningen som utförs av konsultfirman WSP. Här ville vi veta om våra skyddsombud skulle bli delaktiga imed deras riskfrågeställningargranskningen av den ursprungliga utredningen som MTR gjorde inför starten av PTU-projektet? Vidare om vi överhuvudtaget skulle få ta del av granskningens innehåll och resultat?


Vad man kan konstatera är att trafikförvaltningen, på trafiknämndens uppdrag, har beställt en tredjepartsgranskning av en tidigare tredjepartsgranskning. Den första ”oberoende” tredjepartsgranskningen beställde MTR av konsultfirman RTV. Detta med syftet att kunna påvisa att utredningen som man hade gjort inför PTU-projektet var seriöst genomförd.


Men om utredningen var seriös kan man fråga sig varför MTR har påtvingats en ny granskning av den tidigare granskningen av den egna utredningen? Möjligen beror det på att det i PTU-projektet finns tveksamheter vad gäller bedömningen av hur säkerheten påverkas.


I brist på svar från Anton Fendert skrev vi direkt till konsultfirman WSP

.

I skrivelsen till WSP framhölls att synpunkterna från våra skyddsombud och fackliga behövde tas med. Detta utifrån användarperspektivet att det är vi som arbetar ombord på tågen som kan delge erfarenheter av vår egen arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Det somi verklighetenhänder i trafiken är vad en seriös utredning måste ta hänsyn till.


Vi förmedlade att vi stödjer oss på följande utredningar och dokumentationer:

· Banverket: Train-rapporten, 2000. L Kecklund

· Regeringsbeslut AV: Ensambemanning på SJ Regina, 2005.

· Regeringsbeslut AV: Ensambemanning på Citypendeln 2006.

· Banverket: Studie om evakuering av tåg 2009.

· MTO Säkerhet: Studie om evakuering 2012. S Pettersson

· Arbetsmiljöverkets utredning om hot och våld inom bland annat järnvägsbranschen, 2022.


Vi skrev att vi förväntade oss att WSP tog kontakt med våra skyddsombud och fackliga representanter för ett möte där vi hade för avsikt att framföra de brister som tidigare riskanalyser och tolkningar i olika dokument har kunnat påvisa. Att dessa inte har blivit tolkade och analyserade på ett sätt så att pendeltågstrafiken kan framföras på ett säkert sätt ur alla perspektiv.


Detta gällde bl.a:

· Behandling/diskriminering av funktionshindrade grupper (rullstolsburna, synsvaga m.fl.).

· Tiden från när något allvarligt inträffat, till hjälp av adekvat utbildad personal kommer till tåget. Detoavsett tågets placering eller tid på dygnet.

· Tiden innan beslut tas om åtgärd av Fjtkl på Trafikverkets trafikledning då tåg stannat på linjen(värstascenariot4-spår och sth 200 km/h på spåret bredvid)och det inte går att komma i kontakt (inget svar via GSM-R systemet) med lokföraren (läs allvarligt sjuk eller olycka där lokföraren inte är talbar).


Svaret från en av cheferna på WSP blev:"Jag kan tyvärr inte diskutera eventuella uppdrag med utomstående utan att kunden önskar så. Så jag ber er att kontakta Trafikförvaltningen så får de meddela oss om, och på vilket sätt, ni kan bli involverade."


I och med detta framförde vi våra frågor och synpunkter till trafikförvaltningen. Här blev svaret:

"Syftet med granskningen är att tillse att MTR (järnvägsföretaget) har följt gällande regler och normer avseende riskbedömningar och hanteringar. Granskningens fokus ligger på säkerhetsrisker enligt CSM-RA, arbetsmiljörisker och risker för försämrad tillgänglighet för resenärer. Eftersom det är MTR som arbetsgivare och järnvägsföretag som har ansvaret för arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet är det MTR som tagit fram allt material och underlag som WSP behöver i granskningsprocessen.


Trafikförvaltningen har bedömt att det är av största vikt att WSP som en oberoende granskare förhåller sig objektiva i sin granskning varför varken MTR, trafikförvaltningen eller andra intressenter har varit inblandade i granskningen. Med anledning av detta ber vi er att vända er till MTR med era synpunkter."


Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra skyddsombud och vi som arbetar ombord på tågen inte kommer få ta del av eller medverka i granskningen av PTU-projektet. Det är MTR som avgör vad som ska granskas och ingen annan. Hur seriöst detta är behöver vi inte påpeka.


Vi kan utgå ifrån att WSP-granskningen redan är klar och att trafikförvaltningen, på trafiknämndens uppdrag, inom kort meddelar MTR om fortsättningen på PTU-projektet. Vi ska inte föregå detta men ska heller inte bli förvånade om MTR får grönt ljus och kan återuppta avvecklingen av tågvärdarna.


Vad politikerna, tjänstemännen och konsulterna inte kan bortse ifrån är verkligheten och vardagen i pendeltågstrafiken. Oberoende av vad beskedet än blir fortsätter vi att verka för ett stopp för planerna på ensamarbete, nermonterad säkerhet och försämrad arbetsmiljö. Vi fortsätter att värna om resenärernas trygghet och säkerhet och kräver att tågvärden blir kvar i hytten.


Nuru Magram HSO ST Pendeln

Roger Delin Ordförande ST Pendeln

Rainer Andersson styrelse ledamot

Susanne Högye Ordförande Seko Pendelklubben

Hans Johansson HSO Seko Lok

Alexander Millhorn Seko Lok Skyddsombud