Skyddsstoppet

ST Skyddsombuden vill delge er om att det har lagts ett skyddsstopp som bifogas här nedan för er att ta del av, samt en artikel med huvudskyddsombudet Nuru Magram

IMG_7404
IMG_7405
IMG_7400
IMG_7401
IMG_7402
IMG_7403

Hej Lokförare!

 

Nu händer det mycket och det finns många frågetecken som behöver lösas inför framtiden!

Det pågår just nu inrangering av avtalet för SJ Stockholmståg och vi sitter nu varje dag fram till torsdag kväll, då ska det vara klart enligt plan.

Team Möte för medlemmar:

måndag den 5/2 tid: 12.00-14.00 på Teams (Mejla in om ert deltagande)

Skulle man missa Teamsmötet på måndag så sitter vi i arbetsgruppen på tisdag i rum Gnesta och arbetar, Välkomna, kom och ställ frågor!

Tisdag den 6/2 tid: 11.00 -12.00 i rum Gnesta

 

 

Vad är det då vi i ST styrelse ser som de viktigaste frågorna för Lokförarna?

 

Framförallt är det ju som bekant den påtvingade körlärarrollen, ensambemanningen och FV-dagar som inte läggs ut enligt avtal.

Utöver det har vi en skrälldus med frågetecken vad gäller tex, ITP2/ITP1, Edenredkortet, friskvårdsbidraget, resekort, taxiresor vid obekväm arbetstid till och från hemmet, skor och kläder osv, där vi behöver få svar.

 

                                                        Körlärare

 

Vad gäller körlärarrollen så har MTR på helt eget bevåg bestämt att det ingår i lokförarrollen.

Vi är bestämt emot detta. Detta ska absolut inte ingå i vår yrkesroll utan bygga på frivillighet och en genuin vilja att lära ut samt att en lämplighetsbedömning bör ske som tar hänsyn både till kunskap och personlighet hos körläraren. 

Vår grundinställning är att körlärare är något man söker till och att man ska bli prövad - det ska vara ett ärofullt uppdrag med en skälig ersättning som är lika för alla körlärare. Något som inte är fallet idag då det finns minst tre (3) olika körläraravtal i omlopp kanske fler?

 

 

                                                    FV-dagar

 

ST tvistar för närvarande med MTR om värdet och utläggandet av FV-dagar för 2023. Som det är nu så accepterar vi en liknande uppgörelse som för FV-dagarna 2022, om än motvilligt.

Det är tyvärr ett återkommande problem att dessa inte läggs ut som de ska. Vi anser att situationen är ohållbar och med tanke på att det i dagsläget är ett berg av dagar som ska ut och som med dagens personalläge inte kommer att kunna läggas ut de närmaste åren, Vi måste hitta en robust och hållbar lösning.

Vi i styrelsen anser att den här frågan måste lösas långsiktigt, en gång för alla. Vi har som förslag att FV-dagar schemaläggs på betydligt fler grupper så att vi faktiskt får ut dem eller att FV dagarna ska kunna läggas som en sammanhängande semestervecka i samband med semestervalet.

Vi vill gärna höra era åsikter i frågan.

 

 

                                              Ensambemanning

 

Vi säger fortfarande NEJ, NEJ och NEJ till detta ogenomtänkta påhitt, vi anser att bara tanken på att 1800 resenärer med en ensam förare är en påtaglig säkerhetsrisk och en kraftig försämring i arbetsmiljön. Med den pressade trafik vi bedriver, och de ibland mycket påfrestande situationer vi hamnar i, fungerar det inte oavsett tekniska eller andra lösningar från företagets sida. 

En säker järnväg kräver dubbelbemanning. På lång sikt finns det ingen väg runt detta faktum.

 

Med det sagt så befinner vi oss i en situation där vi är ensamma på tåget, och där har vi alla kunnat se hur de lösningar som MTR presenterat inte lever upp till det utlovade.

OTS som inte räcker till och som ibland inte kan skickas ut till en behövande LF. Det skulle behövas betydligt fler resurser och att man som LF kan beställa OTS/Trygghetsresurs i god tid som vi kunde göra i den förra utgåvan av Trafikhandboken. Rutiner för rampservice som inte fungerar, kameror som isar igen, och alla dessa "sällan händelser" där det blivit uppenbart att resurserna inte finns i dagsläget.

Flera allvarliga incidenter den senaste tiden har visat det klart och tydligt.

 

I och med ensam bemanningen så har vi fått ett mer stressigt arbete med betydligt högre arbetsbelastning, och då vi nu åtminstone tillfälligt tvingats acceptera nuvarande upplägg så ser vi ingen annan lösning än att en seriös förhandling genomförs om en förkortad veckoarbetstid, luftigare turer med tid för återhämtning, avsevärt mycket bättre rutiner vad gäller vår trygghet och säkerhet samt självklart en lön som motsvarar vår ökade arbetsbörda.

 

Ska detta vara ett yrke där man jobbar heltid och stannar kvar en längre tid så utgår vi ifrån att SJ Stockholmståg är beredda att diskutera detta och förstår problematiken.

Att detta i slutänden skulle bli en besparing har vi på ST pendeln svårt att se.

Denna förändring med ensambemanning är ett enda stort fiasko.

 

Sedan finns det en mängd mindre men ack så viktiga frågor som det ska förhandlas om. Ett friskvårdsbidrag som faktiskt räcker till friskvård, samt möjligheten att fortsätta med Edenredkortet, kläder och skor, SJ:s resekort, månadskort osv.

 

Vi vill gärna ha så många synpunkter och åsikter från er i dessa frågor, hör gärna av er i stort och smått.

                             

Med vänliga hälsningar

Styrelsen ST Pendeln

God fortsättning på det nya året!

Vi har rivstartat det nya året och vår förhoppning är att det ska bli en bra och smidig övergång till SJ Stockholmståg. Vi har alla fått välkomstbrev från VD Lars Lindberg SJ Stockholmståg, jag fick mitt den 10 januari. Det finns bra information att läsa när man loggar in på introduktionssidan, passa på och gör utbildningen och registrera ditt lönekonto, detta ska göras senast den 15 februari.

Just nu pågår det förhandlingar, där vi sitter med våra avtal på pendeln, FM samt Tech och ambitionen är att skriva ihop alla avtal och bilagor till ett enda avtal som ska gälla på SJ Stockholmståg, dessa möten sker nu under hela januari.

Vi fackliga representanter från alla klubbar på pendeln, FM samt Tech sitter tillsammans med ombudsmännen från ST, SEKO, TJ och diskuterar alla punkter som ska förtydligas, hitintills så råder det enighet och arbetet löper på ett bra sätt.

Vi i styrelsen har möte nu den 25/1 och i februari så är det den 16/2. Mejla in era frågor till oss på mailadressen kanslietstpendeln@gmail.com

Medlemsmöte via Teams?

Vi har inplanerat flera möten framöver och första möte som vi kör är den 23/1 kl. 1330–1430. Anmäl ert deltagande samt passa på och ställ era frågor via mejl till kanslietstpendeln@gmail.com

Sedan i februari så kommer våra MBL förhandlingar med MTR att återupptas och dagarna som vi har fått i kalendern är 5/2 och 19/2.

Tvist FV dagarna för lokförare år 2022!

Vi har tidigare gjort en överenskommelse om dessa dagar och att de berörda medlemmar kommer att få sina FV dagar omvandlade till semesterdagar. Ex 1 FV ger 2 semesterdagar.

Jag fick information igår av vår lönechef att berörda medlemmar kommer att se dessa dagar på sitt lönebesked i februari och det lovade han dyrt och heligt på. Vet ej varför det har dragit ut på tiden? då förhandlingschefen trodde från början att det skulle visa sig redan i november.

Tvist FV dagar för lokförare för år 2023!

Vi har lämnat in en förhandlingsframställan till MTR och inväntar nu ett förhandlingsdatum. Under tiden nu så behöver vi i styrelsen få in ett mejl från dig som inte har fått ut dina FV dagar under år 2023, svara enkelt med namn och antal FV dagar som inte har lagts ut av MTR.

Vi kommer nu i styrelsen att diskutera problematiken kring FV dagshanteringen och den gigantiska tidsskulden som MTR lämnar över till SJ Stockholmståg. Vi vill hitta en bra och hållbar lösning på detta problem eftersom det är tydligt att det inte fungerar.

Vi lokförare i styrelsen kommer att samlas den 6/2 och gå igenom alla punkter som inte fungerar inte på lokförarssidan, direkt efter mötet skickar vi ut ett medlemsbrev.

 

Mvh

Roger Delin

Ordförande vid ST Pendeln

STATUS TÅGVÄRDAR GÄLLANDE PTU PROJEKTET OCH OMPLACERINGEN.


Sedan MTR fick beskedet att de skall köra 50% av trafiken utan Tågvärd alltså DÖS TÅG så har processen med omplaceringen verkställs redan i mars 2023.


Tågvärdar har fått en tilldelning och placering inom koncernen som består av 


Mälartåget (MTRM)


 MTRX


Tunnelbana (MTRT)


MTRP Station


MTRF Fecility Management (Lokalvård)


OTS - Operativ Trafik Stöd


Det fanns också två lokförar kurser som man kunde söka sig till sammanlagt 30 personer vilket en del gjorde.


Den 28 Agusti 2023 hade vi PTU Tågvärd Fokus som koncentrera sig bara på tågvärdsfrågan och förarna har också sitt eget forum gällande lokförare.


Den 28 Agusti frågade jag Anna Back statusen på hur vi ligger till med omplaceringen jämförelsevis med tågvärdar som är kvar i sin roll.


I dagsläget har vi 156 stycken tågvärdar alltså till den 28/8/2023 och den 30/8/23 är det 151 tågvärdar.


Den 31/8/2023 slutade 52 stycken av visstidare.


1 kommer att sluta den 3 september av visstidsanställda.


Den 30 september 2023 kommer 17 stycken av visstidsanställda att sluta och lämnar in sin utrustning.


Det är alltså 69 tågvärdar som är kvar för tilldelning som skall omplaceras nu i september 2023 inom koncernen och dessa är


De kommer att utöka med 1 medarbetare till OTS tjänsten.


En medarbetare kommer att gå över till MTRX.


2 stycken medarbetare kommer att gå över till MTRF (Lokalvård)


20 stycken medarbetare kommer att gå till MTRP (Pendeltåg)


9 stycken medarbetare kommer att gå över till MTRM (Mälartåget)


33 stycken medarbetare kommer att gå över till till MTRP Station.


3 stycken till TUTF


2 stycken medarbetare ska gå över till MTRT 


8 stycken har Tackat NEJ till omplaceringen.


2 stycken medarbetare har slutat på egen begäran (sagt upp sig)


Från och med 1 oktober så kommer alla tågvärdar per automatik att placeras om till sina nya tjänster oavsett om du är studieledig, tjänsteledig, långtidssjukskriven eller på plats och kommer tilldelas den nya kontraktet. Varje fredag har MTRP avstämningsmöte med MTRT Tunnelbana med chefer, planering och HR.

Omplacering på MTRX och MTRM har gått relativt bra medans omplaceringen på MTRP Station har stött på mycket utmaningar och kommer behöva förbättras vilket skyddet har påtalat flertal gånger.


Vi har 129 fordon varpå 115 fordon är redan monterad med kamera och målet är att köra 100% från och med mitten av september.


Nuru Magram 

HSO ST PENDELN 

Facket om ensamma lokförare vid påkörningar: ”En omänsklig situation”


Lokföraren Jon har varit med om fyra påkörningar: ”Följer en resten av livet”


TILLDELNING OCH OMPLACERING GÄLLAND TÅGVÄRDAR

 

Projektet som kom att kallas för PTU (Pendeltågs tekniska utveckling) har påbörjat omplaceringarna och de olika tilldelning som omfattar tågvärdar sedan den 6 mars 2023.

Den 1 mars fick MTR beskedet från Trafiknämnden att man nu kunde köra 50% av DÖS alltså kameratåg utan tågvärd ut i trafiken.

När vi hade den planerade PTU möte som vi brukar ha på måndagar togs det upp den 20 mars att man hade redan tre kurser ute för personalen som skulle omplaceras.

Då var det 15 stycken som skulle till MTRP alltså stationssidan, 14 till Mälartåget och 4 stycken till MTRX. Samma dag som man har sin kursstart tilldelas man sin nya gruppchef.

Man sa då att man skulle ha möte snart med tunnelbanan för att se hur tilldelning skulle gå till där oh följa upp utvecklingen.

Man fick också som medarbetare om man inte ville ha sin tilldelning att söka själv de jobben som annonseras ut via MTR koncernen och siffran då låg på cirka 150 till 170 tågvärdar som var kvar inom MTRP.

Denna siffra omfattade också anställda som var studieledig, föräldraledig och långtidssjukskrivna.

 

Den 3 april ställde skyddet frågan om varför man tar ifrån personalens utrustning som de kommer att behöva senare i sin nya roll som stationsvärd?

Svaret var att man som kundservicevärd inte använder denna utrustning så gjordes bedömningen utifrån det.

Skyddet ställde frågan, men nu har vi PTU och en ny arbetsförändring i med att vi har Plattformsvärdar, ROV och ROS turer där man skall bistå med rampservice och hytten är medarbetarens skalskydd.

De skulle ta frågan vidare med kundservice(stationssidan) för att se hur man skulle göra framöver.

 

31 maj 2023 skall den första utbildning för tunnelbana äga rum och där är 16 medarbetare inplanerad per kurstillfälle.

Man uppgav siffran 10 som skulle till tunnelbana som tunnelbaneförare som gick över till tunnelbana och om av någon anledning inte klarar av lokförarutbildning kommer att ombesörjas och få annat inom tunnelbanan.

Man kommer att även behöva växlare och har bett personalen att söka den tjänsten inom tunnelbanan.

 

Den 29 maj 2023 kommer 16 medarbetare att påbörja sin kurs på Mälartåg plus 3 som sökte dit själva och inte var omplacerade dit från början.

Man konstaterade att man har förlängt visstidaresanställning så att dem kan täcka upp övergången med omplacering och tilldelning

 

Mötet från den 15 maj 2023 är dessa siffror som talar för verkligheten idag gällande omplacering och tilldelning på tågvärdssidan just nu.

 

148 medarbetare går utbildning eller utbildats i till sina nya roller utifrån tilldelningen.

 52 stycken medarbetare är planerade att starta sin utbildning (29/5-26/6) MTRM, MTRP och MTRS.

MTRM är Mälartåg, MTRP är stationssidan på pendeln och MTRS som är tunnelbanan.

 75st medarbetare är kvar och kommer påbörja sin utbildning efter sommaren.

 

 

Nuru Magram

HSO ST PENDELN

Krysshelgstillägg LF 2023


Beträffande krysshelgstillägget så har inte MTR haft någon någon dialog med oss på ST Pendeln utan ensidigt valt att ta egna beslut beträffande ersättningsnivåerna.

Anmälan till krysshelger brukar normalt fastställas senast april månad men i år så verkar det som om man har kommit på detta i sista sekunden. I år så har man valt att höja ersättningen till 2750kr/dag utöver kvalificerad övertid. Om man väljer att fylla i flera olika dagar man kan tänka sig att gneta så bör man vara uppmärksam på att i rådande personalläge som vi har så är chansen mycket god att du kommer få alla dagar du kryssar i som också är bindande.

Efter en långdragen vinter så säger flera prognoser att vi ska få en lång och varm sommar vilket vi ser fram emot.


Med vänlig hälsning,

Styrelsen ST Pendeln

Hävande av skyddsstoppet på pendeltågen överklagas

16.5.2023 | Fackförbundet ST

Skyddsombuden på MTR överklagar nu Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddsstoppet för ensamarbete på Stockholms pendeltåg. Skyddsstoppet lades den 24 april som en följd av ett antal incidenter på pendeltågen där ensamarbetande lokförare kört tågen utan medföljande tågvärdar. Arbetsmiljöverket hävde beslutet den 26 april efter att ha utfört en inspektion av verksamheten.

- Det finns omfattande dokumentation och konkreta allvarliga händelser vid ensamarbete på pendeltågen. Personalen är orolig för sin egen och passagerarnas säkerhet. Beslutet att häva skyddsstoppet lämnar allt detta hängande i luften, säger Joakim Lindqvist, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

Trots att skyddsombuden på MTR visade på en lång rad incidenter i pendeltågstrafiken där verksamheten med ensamarbetande lokförare inneburit stora riskmoment, hävde Arbetsmiljöverket skyddsstoppet med ett kortfattat muntligt besked. Skyddsombuden anser att beslutet är både felaktigt och även lämnar många kvarstående frågor om hur lagen ska tolkas. Därför överklagar nu Fackförbundet ST tillsammans med Seko beslutet till Förvaltningsrätten.

- Beslutet att häva skyddsstoppet var bristfälligt motiverat och gav ingen vägledning för skyddsombuden om hur lagstiftningen ska tolkas. Såväl skyddsombuden på MTR som alla skyddsombud i Sverige som ska hantera ensamarbete behöver bättre underbyggda beslut för hur Arbetsmiljölagen ska tolkas, menar Jenny Ekenstierna, förbundsjurist på Fackförbundet ST.


Mvh
Roger Delin

26 april 2023
Inspektion från Arbetsmiljöverket!

Vi hade den första inspektionen från arbetsmiljöverket måndagen den 24 april 2023 i samband med att vi la skyddsstoppet kl09:00 den 24 april 2023.
Den 25 april 2023 fick vi besked om att det skall ske en uppföljning av inspektionen den 26 april 2023.
Mötet startade kl09:00 och höll på till kl12:00.
Dom skyddsombud som deltog på mötet den 26 april 2023 var Nuru Magram och Jon Holmberg från ST Pendeln tillsammans med Hans Johansson, Kimberly Barth samt Alexander Millhorn från Seko lok.
Från MTR bestod delegationen av VD MTR NORDIC Henrik Dahlin, Säkerhetsdirektör John Carlander från MTR NORDIC samt en jurist. MTRP bestod av HR chef Marie Dahlgren Åström, Matts jenelius, Förhandlingschef Mattias Wennberg och Trafikchef Henrik Rasin.
Arbetsmiljöverket bestod av fyra inspektörer två som blev blixtinkallade när skyddsstoppet lades den 24 april 2023 medan de andra två var handläggare på den framställan som lades tidigare.
Inspektionen var väldigt intensiv under tre timmar och vi upplevde från skyddet att Arbetsmiljöverket förstod var problematiken låg i. De hade fått oändlig mycket underlag från skyddsorganisationen som var skäl nog att ställa krav på arbetsgivare att vidta åtgärder gällande ensamarbete.
Vid 17.30 den 26 april 2023 fick vi beskedet muntligt om att skyddsstoppet är hävd och att det skriftliga skulle inkomma inom några dagar.

VAD ÄR NÄSTA STEG
Det är beklagligt att Arbetsmiljöverket väljer att ta detta beslut med tanke på alla dom underlag de fick och utifrån deras pressmeddelande så erkänner ju de att det finns en oro och att de kommer att följa upp utvecklingen. Frågan är när, hur och på vilket sätt?
Nästa steg är att vi ska överklaga men då måste vi således ha det skriftliga beslutet innan processen kan påbörjas. Lyckligtvis så kommer förbundet att jobba intensivt med detta och vi har deras stöd till fullo.
Ännu en gång ett stort tack till alla som har bidragit med incidentrapporter och underlag för oavsett beslutet så har vi från skyddet hört er och kommer alltid att värna om er arbetsmiljö.
KAMPEN ÄR INTE ÖVER!

Tågvärden: ”Blir död eller framtiden för vår järnvägshistoria” - se inlägget i Expressen.

SENASTE NYTT FRÅN DIN FACKFÖRENING!

SKYDDSTOPP


ST Pendelns HSO Nuru Magram har tillsammans med SO Jon Holmberg och SEKO Lok Hans Johansson lagt ett skyddstopp från kl 09.00 230424 med hänvisning av Arbetsmiljölagen 6 kapitlet 7 paragrafen 2 stycket ” framförande av tåg med passagerare om tåget inte är bemannat med, förutom föraren, ytterligare minst en person med säkerhetstjänst”

Skyddstopp för pendeltågen i Stockholm!

LÄS HELA ARTIKELN - KLICKA HÄR!

Dagen efter strejken – hör MTR och facket


I natt blåstes lokförarnas vilda strejk av, som planerat efter tre dagar – men konflikten verkar vara långt ifrån över.

SVT har träffat både MTR och facket för att höra hur de ser på situationen och arbetar för att lösa konflikten.

LÄS HELA ARTILELN - SVT NYHETER - KLICKA HÄR!

Idag den 20 april skulle vi ha vår andra inspektionen med Arbetsmiljöverket men tyvärr blev det inte så.

Jag vet att många av er har frågor,funderingar och tankar om hur det gick sist men jag valde att inte dela så mycket eftersom tiden som var utsatt då räckte inte och vi fick boka ett till möte med Arbetsmiljöverket.

Jag hade tänkt sammanställa och dela med mig efter denna så att ni fick en helhetsbild och inte bara delar utav själva inspektionen.


MTR kontaktade arbetsmiljöverket och bad om att inspektionen skulle flyttas fram på grund av den rådande situationen som uppkom måndagen den 17 april 2023.

Arbetsmiljöverket svarade med att det gick bra och inspektionen fick flyttas fram ytterligare en vecka till.


Jag är lika uppgiven som er eftersom jag hade förberett mig både kunskapsmässigt och mentalt för denna dagen men ibland blir inte saker så som man har tänkt sig.


Jag kommer att återkomma med mer information efter själva inspektionen när det väl sker, tills dess kampen fortsätter mot stopp om ensambemmaning.

Mvh

Nuru Magram HSO ST Pendeln

"Att ta bort tågvärdarna från pendeltågen är som att ta bort flygvärdinnorna från ett flygplan."
Det säger Nuru Magram, huvudskyddsombud på ST Pendeln  
LÄS HELA ARTIKELN I SVENSKA DAGBLADET - KLICKA HÄR!

Sprickan om strejken: ”Vilda och olovliga”


Facket tar skarpt avstånd från den vilda strejken som pågår bland lokförare i Stockholms pendeltrafik.

Samtidigt driver de att Arbetsmiljöverket förbjuder ensamarbete på tågen.
– Vårt sista hopp är att politikerna ändrar sig, säger tågvärden och skyddsombudet Nuru Magram.
LÄS HELA ARTIKRLN I EXPRESSEN - KLICKA HÄR!

Region Stockholm och MTR måste ta ansvar för situationen på pendeltågen


Fackförbundet ST tar avstånd från den vilda strejk som nu pågår på pendeltågen i Stockholm. Förbundet uppmanar sina medlemmar som eventuellt deltar i strejken att återgå till arbetet ifall de är arbetsföra. Men att strejken är avtalsstridig förtar inte det ansvar arbetsgivaren MTR och den politiska majoriteten har för den bakomliggande situationen. Avvecklingen av tågvärdarna på pendeltågen har inte hanterats på ett sätt som säkerställer arbetsmiljön för lokförarna eller säkerheten för passagerarna.

- Kollektivavtalet gäller fortfarande, därför har våra medlemmar fredsplikt. Om man inte är sjuk så ska man gå till jobbet som vanligt på pendeltågen, säger Niklas Simson, biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Deltagande i en vild strejk kan leda till negativa konsekvenser för de arbetstagare som deltar. Förutom böter för de strejkande kan vilda strejker även leda till nedstängda verksamheter och uppsagda anställningar.

Som fackliga företrädare för en stor del av pendeltågens personal driver Fackförbundet ST just nu flera tvister mot operatören MTR som har sin grund i Trafiknämndens beslut att ersätta tågvärdarna ombord med kameror. Beslutet innebar att lokförarna ensamma ansvarar för såväl ombordstigning som utrymningsansvar vid nödsituationer. Men skyddsombuden på pendeltågen har återkommande varnat för att lösningen inte är godtagbar varken för passagerarsäkerheten eller för lokförarnas arbetsmiljö.

- Det grundläggande felet är att det fattas ett politiskt beslut om att avskaffa tågvärdarna, utan att konsekvenserna utretts och accepterats av den lokala skyddsorganisationen med skyddsombuden. Därigenom har operatören MTR blivit tvungna att genomföra något som vi menar strider mot lagen, säger Niklas Simson.

MTR och Region Stockholms trafiknämnd fattade sommaren 2021 beslutet att införa kameror på pendeltågen som ett stöd för lokförarna vid av- och påstigning vid perrong. Nästan omedelbart kallade arbetsgivaren MTR till förhandlingar om verksamhetsförändring och borttagande av tågvärdarna. De fackliga organisationerna protesterade och menade att övervakningskamerorna inte är till någon som helst hjälp om en ensam lokförare måste hantera en nödsituation på ett pendeltåg.

När MTR trots det fortsatte att genomdriva förändringen mot skyddsombudens godkännande sattes Arbetsmiljölagen ur spel. När försöksverksamheten inleddes under december 2022 hävdade MTR att alla riskbedömningar hade gjorts och att säkerheten kunde garanteras. Men Arbetsmiljöverket utdömde ändå ett vitesföreläggande för MTR för att man inte kunnat presentera riskbedömningar som visat att den tilltänkta lösningen fungerar.

Trots hotet om vite genomdriver man processen med den politiska majoritetens goda minne.

Under pressen från namninsamlingar och medial uppmärksamhet utlovar sedan Trafiknämnden en förnyad oberoende granskning av ärendet. Denna genomförs utan att fackliga företrädare eller skyddsombud bereds möjlighet att delta.

- Det är anmärkningsvärt att först när utredningen är färdig och det slutliga politiska beslutet i trafiknämnden fattat, så erbjuds vi som fackliga företrädare att vara med och utvärdera denna oberoende granskning. En av de bärande tankarna bakom svensk arbetsmiljölagstiftning är att arbetsgivare och skyddsombud hanterar förändringar i arbetsmiljö tillsammans innan de genomförs, inte i efterhand. Det är bakvänt, säger Niklas Simson.

För närvarande pågår fortfarande Arbetsmiljöverkets inspektion av hur MTR hanterat förändringen på bemanningen ombord på pendeltågen.

Fackförbundet ST driver också flera tvister gentemot MTR, bland annat om hindrande av skyddsombud.

Det har kommit till vår kännedom att det planeras en vild strejk bland lokförarna på MTR Pendeltågen, vi på ST Pendeln uppmanar våra medlemmar att infinna sig till sin tjänstgöring om man har sådan, som fackklubb tar vi avstånd från olovliga aktioner.


Styrelsen ST Pendeln

Information från Branschstyrelsen 


Avtalsrörelsen 2023 

Avtalsrörelsen fortsätter och våra förhandlingsansvariga ombudsmän har träffat Tågföretagarnas representanter och bytt yrkanden med varandra. 

ST yrkar på: 

• Löneökningar i takt med omvärlden 

• Sjuklön från dag ett 

• Förbättrade villkor kring arbetstid 

• Förbud mot ensamarbete vid särskilt utsatta arbetsuppgifter 

• Åtgärder för att förhindra hot, våld och trakasserier 

Läs mer på: https://st.org/st-paverkar/aktuellt/avtal2023/medlem/spartrafik 

Dagens läge i samhället är spänt och även avtalsrörelsen påverkas av situationen. Vi är fortfarande i upp startskedet och det är förtidigt att säga hur det ska gå, men vi vill ändå redan nu gå ut med information om vad som gäller vid en eventuell strejk. 

Vad händer vid strejk? 

• ST:s centrala förhandlingsparter avgör vilka som ska tas ut vid en eventuell strejk. 

• Som icke-strejkande part är det inte tillåtet att gå in och arbeta för att täcka upp en strejkande parts arbetspass. 

• Observera att ersättningen vid strejk inte motsvarar den lön du har utan bestäms av förbundsstyrelsen och baseras på den lön som angivits på ST:s hemsida, detta gäller även vid lockout från arbetsgivarens sida. 

Vad kan du göra? 

• Kontrollera och rätta till dina kontaktuppgifter samt säkerställ att du har rätt angiven lön på ”mina sidor” på ST:s hemsida. Lägg gärna in dina privata kontaktuppgifter då arbetsgivaren kan stänga av din arbetsmejl samt kräva in din tjänstetelefon. 


Värt att tänka på: 

Spårtrafiken är en samhällsviktig funktion och utan oss kommer sjukhus, barn– och äldreomsorg samt andra arbetsplatser drabbas negativt. Vi finns för att transportera medborgarna till sina arbeten och fri tidsaktiviteter samt transportera livsmedel, sjukvårdsmaterial och post runt om i landet så det är dags för våra arbetsgivare att förstå detta och inse att de vinner på att värna om våra villkor och vår rätt till fritid och återhämtning. 

Vi finns för medborgarna och vem ska utföra dessa tjänster när vi inte orkar mer? 

Om en eventuell konflikt uppstår kommer vi att komma ut med mer information. 

Ni kan även följa processen på www.st.org samt www.stpendeln.se 

Kontakta era lokala förtroendevalda vid frågor och håll extra koll på er mejl. Mejla till info@stpendeln.se 

Ansvarig utgivare: Doris Philip ST Spårtrafik 


 SKYDDET INFORMERAR 

Den 29 Mars så gjorde arbetsmiljöverket en inspektion av vår arbetsplats då vi på ST Pendeln hade skickat in en Begäran om åtgärd i enlighet med AML 6 kap, 6a § att MTR upphör med ensambemanning och implementering av densamma på pendeltågen. 

Skyddsombud från ST och Seko Lok satt med MTR och arbetsmiljöverket och nytt datum är planerat för inspektionen. 

Tack för att ni skickar in avvikelserapporter för säkerheten går alltid först. 

Beträffande PFA så ska vi inte nödöppna PFA hyttdörrar då det finns risk för arbetsskador. Följ instruktion ORD-54505. 

Beträffande DÖS kameror och skärmar som inte fungerar tillfredställande följ de instruktioner som finns i Trafikhandboken och i KIT/Tekniska krav på fordon i trafik då säkerheten alltid går först. 

Vid avsyning skall LF enligt Trafikhandboken (3.4) ” -vid behov inför eller under avsyning; tillkalla eller invänta trygghetsresurser eller OTS” -säkerheten går alltid först. 

Det är viktigt att de arbetsuppgifter som har tillkommit utförs mycket noga och korrekt så att inget missöde eller allvarlig händelse inträffar, med andra ord, det får ta den tid det tar. 

Skriv avvikelserapporterna kortfattade, bara dina iakttagelser och känslor är med och är tydliga. 

· Tankar, känslor innan/under/efter turen såsom (sömnkvalitet, oro , stress , utmattning, huvudvärk, kognitivt, ångest, koncentration, utsatthet , din generella påverkan av ensamarbete etc.) 

Skyddsombuden kommer att analysera era rapporter och med det som underlag driva uppkomna problem vidare mot MTR. Denna avikelsrapport skickas in som vanligt i Amigo- Avikelserapporter-Arbetmiljö system med kopia till skyddsombuden. 

ST Pendeln: skyddet@stpendeln.se 

Seko lok: skyddsombud.sekolok@mtr.se 

"Party för anständiga arbetsvillkor!"

Det har varit en stressad tillvaro för många av oss under den senare tiden - så det behövdes något nytt som förgyllde vår tillvaro.

Vår arbetsgivare har struntat i personalens välmående och inte arrangerat någon gemensam aktivitet på nästan 5 år!
Därför bestämde vi tillsammans med Seko Pendelklubben, Seko städ, TJ och våra fackklubbar på Verkstan att anordna en fest för alla gamla och nya kollegor på pendeln.
Festen skulle gå under slogan: "Party för anständiga arbetsvillkor!"

Festen ägde rum lördagen den 25 mars på restaurangen Cirkeln, ABF-huset, Sveavägen 41. Inträde, enkel förtäring i form av 2 varianter wraps och kaffe/te ingick i biljettpriset på 100 kr. Det fanns även alkoholhaltiga drycker för egen bekostnad. 

Rainer Andersson tog mikrofonen, välkomnade gäster och öppnade festen med att läsa ett stycke av ett välskrivet brev som en av lokförarna skickade till de ansvariga.
Efter talet tog Shenie Fogo (styvdotter till vår kollega Enrique Palmqvist) scenen och framförde två jättefina låtar. Resten av kvällen underhölls vi av våra rockkungar och före detta lokförare Arne Gårdman och Bosse Grönskog! Det blev lite dans och även lite allsång då det spelades välkända låtar!

Det var väldigt trevlig och trivsam stämning under festen, även att man önskat att flera skulle komma. Det var kul att träffa några "gamla" kollegor som nån gång jobbade med oss på pendeln, kollegor från stationssidan som man annars träffar så sällan och till och med några kollegors familjemedlemmar, vilket var jättetrevligt .

Ett stort TACK till Shenie, Arne och Bosse!!

Tack alla som kunde komma! Vi fortsätter våra gemensamma aktiviteter och har planer på att ordna en till sådan fest för våra kollegor. 

Vi har fajtats och dansat, nu forsätter vi fajtas vidare!!!