Hej Tågvärdar

Hej Tågvärdar! Den 24 augusti hade vi vårt första infomöte med företaget angående turlistor och gruppval T23.  Turlisteombuden från både ST och Seko deltog i mötet.   Vi fick höra att Trafikverket går väldigt tungt just nu efter att de har bytt systemet och haft personalbrist, så de är försenade med presentationen av T23 minst en månad. Än så länge… Läs mer »

Preliminär Tidsplan T23 Lokförare

Hej medlemmar! För er kännedom, så har jag haft ett möte idag med MTR om tidsplanen för Lokförare T23. Det är preliminära datum då Trafikverket fastställer datumet sent i höst, det är försenat pga. byte av system. Vi vet ännu inget om semestervalet inför T23 så förmodligen kommer det återigen bli framskjutet. Våra preliminära datum:… Läs mer »

En somrig hälsning från ST Pendeln

En somrig hälsning från ST Pendeln Semestertider har kommit men tyvärr så kom den också med andra bekymmer så som beskedet om vad som händer dig i ditt nästa steg inom MTR koncernen. Omplaceringens resultat som presenterades den 28 juni väckte många känslor och frågor hos medarbetarna. Frågorna är många men svaren är få! Vi… Läs mer »

Information från skyddet den 16 juni

Information från skyddet Då är det åter igen dags för mig att ta tillfället i akt och informerar er om vad som sker och vad vi har gjort från Skyddet, jag kommer att börja med Stationssidan. Som ni vet så det gröna kortet introducerats och med utveckling så vill vi se förbättring vilket i detta… Läs mer »

Uniformsrådet den 16 maj

Uniformsrådet Information från Uniformsrådets möte den 16 maj! Vi hade ett givande och positivt möte i Uniformsrådet där ST Pendeln, SEKO lok, SEKO pendelklubben, leverantören och områdeschefer från trafik och station satt med. Se nedanstående rubriker för respektive områden som beslutades på mötet, prover kommer att visas av leverantören vi nästkommande möte den 13 september.… Läs mer »

MBL den 16 maj

VD Mats Johannesson Mats startade mötet med att berätta om hur det ligger till med åtgärderna kring den begärda handlingsplanen av Mälartåg från Mälartrafik AB. MTR är tvungen att svara på hur de ska komma till rätta med de brister som finns på utfallet i produktionen, punktlighet, inställda tåg, tvätt och städning m.m. Handlingsplanen är… Läs mer »

Arbetsmiljön för lokförare – 6 6a den 16 maj

Bästa medlemmar! Jag vill ta tillfället i akt och redogör för er lite kort hur det går med hanteringen av frågan om ensamarbete på pendeltågen. Vårt Huvudskyddsombud Nuru Magram och skyddsombud Jon Holmberg har tillsammans med ombudsman Tomas Fröstberg och som är även RSO på fackförbundet ST, de har sedan årsskiftet haft många möten om… Läs mer »