Information från skyddet

Arbetsmarknadens spelregler Det som styr förhållandena på arbetsplatserna vad gäller arbetsmiljön är främst Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML. Denna ger skyddsombuden möjlighet att delta i planeringsarbetet på sin arbetsplats och gentemot som arbetsgivare. Man ges tillfälle att samverka i olika frågor men inte förhandla. Det gör facket. Är man oense kan man i förlängningen driva frågor vidare… Läs mer »

MBL 8 feb

CFO Daniel Ortner Daniel började berätta om våra stora trafikproblem den senaste tiden och hur det slår på punktligheten samt den lagda budgeten. Punktligheten förra veckan var 71,6% och vår egen punktlighet blev 96,2% och under torsdagen så slog vi vårt ”all time low” med 36,2%. Vår VD Henrik Dahlin kunde tyvärr inte medverka på… Läs mer »

MBL 25 jan 2021

MBL 11 samt 25 jan 2021 VD Henrik Dahlin Henrik summerade året 2020 i korta drag och tackade all personal för det fina resultat vi har uppnått. Ekonomin har förbättrats det sista halvåret men det blev ändå minus på helåret. Henrik har stora förhoppningar på ett bättre resultat för 2021. Vi slutade på 96,0% i… Läs mer »

Korridoren på CST 49:an

Korridoren 49:an Stora förändringar är aviserade för korridoren på 49:an. Tyvärr verkar det inte handla om att displayerna Tåg i tid skall repareras utan vad som planeras är att ta bort lokförarnas och tågvärdarnas personliga postfack. De fack där alla har sitt eget namn och dit information från allt och alla kan spridas. Från fackföreningar.… Läs mer »

Skyddsinfo 26 jan

Skyddsinfo Standarden på våra överliggningar är ojämn. Vissa är nyare och därför bättre än andra. Frågan angående mer frekvent byten av kuddar & täcken på våra överliggningar togs upp på Infrautskottet 18/12-2020 av oss skyddsombud. Vi har krävt att kuddar och täcken skall utskiftas med jämna intervaller. Om det upplevs att något är oacceptabelt Skriv rapport!… Läs mer »

Skyddsinformation 8 dec

Den 8 december hade skyddsombuden på ST pendeln samlats för sista mötet för år 2020. Jag förstår och hör från många kollegor att ni skulle vilja höra mer från oss på skyddet under årets gång och tro mig det kommer vi att bättra oss på! Året som (nästan) har gått har varit väldigt tufft för… Läs mer »

God Jul medlemmar!

Vi i styrelsen vill tacka er kära medlemmar för detta år, då vi inte har haft några aktiviteter pga. covid-19 så vill vi ge er en fin julgåva från oss och det är en engångsföreteelse med detta presentkort. Julgåvan är ett presentkort på 500kr som man kan handla på Åhléns. Gåvan är berättigad till medlemmar… Läs mer »

Julmys till våra kollegor

Som ni alla är medvetna om så har 2020 varit ett väldigt tufft år med tanke på Corona och vår medarbetare här på MTR. Vi på ST har bestämt att ta detta i åtanke genom att bjuda alla kollegor på lite julmys som kommer att delas runt 21/12-23/12 ut i 49an, bemannade stationer och både… Läs mer »

Semesterval och Löneförhandling

Semesterlagen   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480_sfs-1977-480   12 § Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Detta innebär att du som anställd är berättigad till enligt lagen, 4 veckor sammanhängande semester under juni, juli och augusti. Vad vi i styrelsen fått kännedom om är att man… Läs mer »