Information från Valberedningen.

Av | 2017-01-06

Hej medlemmar ST vid pendeln

Inför det kommande valet så vill vi från valberedningen ha in nomineringar från er medlemmar. Den som du vill nominera måste vara tillfrågad.
För att få en bra täckning av samtliga yrken inom styrelsen så ser vi gärna nomineringar av personer ifrån station och tågvärdar med ett intresse av att arbeta fackligt.

Vi fick nya stadgar som röstades igenom i det extra årsmötet 2015. En av förändringarna är att numera så har vi endast personval på två poster. Ordförande och Vice Ordförande.
De övriga posterna utser styrelsen internt inom sig vid konstitueringen strax efter årsmötet. Vi tror att detta blir ett bra upplägg då man inte är låst vid en viss post. Styrelsen blir mer flexibel.

Inför valet 2017 ska följande poster väljas:

1 (En) Vice Ordförande (2år).
3 (Tre) Ordinarie ledamöter (2år).
2 (Två) Fyllnadsval Ordinarie ledamöter (1år).
2 (Två) Ersättare (1år).
1 (En) Revisor (2år).
2 (Två) Revisorsersättare(1år).

Tänk på att:

Endast skriftliga nomineringar mottages. Du kan maila oss på: Valberedning.ST@gmail.com
Har du förslag på personer som du tycker är lämpliga för styrelse arbete så kan du även kontakta oss per telefon.

Nomineringarna avslutas den 2017-02-12

Vi som sitter i valberedningen är:

Jon Holmberg 072-9803347 Förare.
Roger Nilsson 072-9803384 Tågvärd.
Magnus Tirfing 072-9803476 Förare.

Med vänlig hälsning Valberedningen