Information ifrån valberedningen.

Av | 2016-01-29

Hej medlemmar ST vid pendeln

Information ifrån valberedningen:

Inför det kommande valet så vill vi från valberedningen ha in nomineringar från er medlemmar. Den som du vill nominera måste vara tillfrågad.
För att få en bra täckning av samtliga yrken inom styrelsen så ser vi gärna nomineringar av personer ifrån station och tågvärdar med ett intresse av att arbeta fackligt.

Nytt i årets val:

Vi fick nya stadgar som röstades igenom i det extra årsmötet nu i höstas. En av förändringarna är att numera så har vi endast personval på två poster. Ordförande och Vice Ordförande.
De övriga posterna utser styrelsen internt inom sig vid konstitueringen strax efter årsmötet. Vi tror att detta blir ett bra upplägg då man inte är låst vid en viss post. Styrelsen blir mer flexibel.

 

Inför valet 2016 ska följande poster väljas:

1st Ordförande (2år)
4st Ordinarie ledamöter (2år).
1st Fyllnadsval ordinarie ledamot (1år).
2st Ersättare (1år).
1st Revisor (2år).
1st Revisorsersättare(1år).

 

Tänk på att:

Endast skriftliga nomineringar mottages. Du kan maila oss på: Valberedning.ST@gmail.com
Har du förslag på personer som du tycker är lämpliga för styrelse arbete så kan du även kontakta oss per telefon.

 

Nomineringarna avslutas den 2016-01-31

Efter detta datum så tar vi inte emot några fler nomineringar. Har du funderingar kring detta så kontakta gärna oss.

 

Vi som sitter i valberedningen är:

Jon Holmberg  073-661 58 08 Förare.
Daniel Hortlund  072-519 34 01 Station.
Ranjan Paulsson Potenciano 073-661 61 10 Tågvärd.
Magnus Tirfing 073-661 62 65 Förare.

 

Med vänlig hälsning Valberedningen