Uniformsmöte 15/5

Av | 2018-05-16

POÄNG
Det framkom på mötet att de som blev anställda i samband med övergången bara fått basutbudet men började tjäna in poäng först efter ett år. De som gick över från S-tåg fick ett utökat utbud av uniformstilldelning och därför gjordes en överenskommelse att poängen skulle börja tjänas in efter ett år. Alla som fått basutbudet ska börja tjäna in poäng från dag 1. Det är framförallt de viserande stationsvärdarna som började vid övergången som drabbats av detta men Carina tar reda på om det finns fler som också saknar poäng.

Det har också framkommit att MTR inte räknat F-dagar, 0-dagar, NK-dagar och EN som arbetsdagar och dessa dagar har alltså inte genererat några poäng. Det ska rättas till.

 

MÖSSA
Den gamla mössan kliar upplever många och därför ska alternativ tas fram. Det finns också önskemål om att mössan finns i olika storlekar.

 

ARBETSVÄST
Utvecklingen av arbetsvästen har dragit ut på tiden. Vi hade hoppats att den skulle finnas att beställa nu till sommaren men som det ser ut nu kan en första produktion levereras först i november. MTR kommer sy upp en ganska liten mängd för att kunna göra förändringar inför kommande produktioner allteftersom synpunkter kommer in.

 

BENFICKSBYXA
Vi har fortfarande inte fått några provexemplar av Ted Bernhardtz som levererar kläderna. Så fort dessa levereras och om de visar sig vara bra kommer modellen skickas till produktion.

 

SHORTS
Motiveringen från arbetsgivarens sida varför stationspersonalen inte får ha shorts var att stationsvärdarna sitter inne i utrymmen med luftkonditionering. Idag har vi ju flera typer av stationsvärdar som inte arbetar inomhus och de borde rimligtvis få ha shorts precis som förare och tågvärdar. Frågan tas upp på MBL.

 

REGNJACKA
Regnjacka ska ingå i bassortimentet och ni som inte fått ut den kan kontakta er gruppchef. Inga poäng kommer dras från era konton.

 

RYGGSÄCK
Kvalitén på nuvarande ryggsäck håller inte för våra arbetsförhållande och förslag på nya modeller kommer tas fram till nästa möte.

 

SLITNA KLÄDER
Vi hade en diskussion om vad som ska göras med slitna kläder. Frågan kom upp om MTR kan samla in och återvinna kläder men det är inte aktuellt just nu utan de kastas i brännbart.

Lämna ett svar