Skotilldelning

Av | 2017-02-21

För ett par dagar sedan gick gruppcheferna ut om det bara är ett par skor som delas ut i år. Vi har ett förhandlingsprotokoll på att det ska ingå ett par vinterskor och ett par sommarskor i starttilldelningen av uniformen. Vi träffar ansvariga nästa vecka eller veckan därpå och ska diskutera det här. Det känns inte bra att det brister i kommunikationen när vi är överens om en sak och i nästa stund så går MTR ut med helt annan information. Enligt HR chefen ska såklart de överenskommelser vi gör gälla men hon vill att vi tar en gemensam diskussion med ansvariga chefer vad som hänt.