Utvärdering av gångtiden

Av | 2017-09-08

När gångtiderna fastställdes i våras (i oenighet med facken) så lades det till en mening i slutet av protokollet om att en utvärdering skulle ske i höst. Hur den meningen ska tolkas är vi inte överens med arbetsgivaren om. MTR anser att den texten syftar på meningen innan som handlar om att en buffert läggs till i rusningstid så vi får två minuter längre att ta oss till tåget vissa tider. Vi anser att meningen syftar på att alla gångtider ska utvärderas inför att arbetet med T18 påbörjas.

När gångtiderna mättes i våras var rulltrapporna inte i bruk. Vi kunde alltså inte kontrollera hur lång tid det faktiskt tar att åka men utifrån ritningar mättes rulltrapporna och samma schablontid som vi har i övrigt för gångtider tillämpades (100 meter på 90 sekunder). Saken är den att rulltrapporna går betydligt långsammare än så. Att gå i rulltrapporna för att hinna i tid är inget vi ska behöva göra. Att gå nerför belastar knäna till exempel. Vi har också varit i kontakt med AFA för att ta reda på hur de ser på eventuella olyckor som sker till följd av att vi går i rulltrapporna och det är tveksamt att de skulle betala ut någon ersättning i dessa fall. Var rädda om er!

MTR anser inte att gångtiderna är för snålt tilltagna. Det finns få rapporter och tågen avgår ju för det mesta i tid. Men vi som är ute i trafiken vet ju att verkligheten är en annan. Vi vet att gångtiden många gånger går in över den avbytestid på fyra minuter vi har vilket gör att det inte märks i statistiken. Handen på hjärtat, hur många är det som orkar bry sig om att skriva en avvikelserapport i dessa fall när det inte får några konsekvenser för trafiken? Men tydligen är det det som verkar behövas. Värre är det med passresorna. Utan någon avbytestid eller en buffert som tar hänsyn till att dörrarna stängs upp till 30 sekunder innan avgångstid så är det flera som missat sitt pasståg. När vi påpekade detta ville de byta samtalsämne…

Det här med service verkar inte vara så viktigt för MTR. I alla fall ger de inte utrymme för att vi ska hinna svara på några frågor som resenärer kan tänkas ställa på vägen.

Vi står långt ifrån varandra i den här frågan. För oss är det självklart att vi inte ska behöva arbeta på obetald tid. Vi reagerade därför starkt på det som Katja med CG skickade ut i senaste veckobrevet: “Var och en har ansvar för att vara vid tåget i tid”. Ja visst, om vi får rimliga förutsättningar för det. 100 meter på 90 sekunder är rimligt och ska tillämpas på de sträckor vi går enligt avtalet men utöver det måste vi få den tid som rulltrapporna tar att åka. Att komma med argumentet att vi inte utnyttjar gångtiden i slutet av varje tur, som de också skriver i veckobrevet, köper vi inte heller. Vi har vissa yrkeskategorier som måste upp och lämna material på 49:an innan de får gå hem för dagen och alla de gånger vi är mindre än 15 minuter sena får vi ingen övertid för alls.

Igår träffade vi MTR för att, som jag uppfattade det, utvärdera gångtiderna men det visade sig att det var bufferttiden det handlade om. Vi gick runt på City för att studera flödet av resenärer i rusningen för de ville se om tiden behövs. Det var relativt lugnt. Tillfällena när det är trångt till och från tågen beror ju på så mycket annat än bara pendlare i rusningstid. Kommer det in ett fullsatt SJ-tåg eller en busslast får vi kryssa ner till tågen.

När gångtiderna ska utvärderas återstår att se. En sak är i alla fall säker. Jag kommer följa turen även i fortsättningen. Står det att det är gångtid kl 13:36 så kommer jag att gå från ordertavlan 13:36.

 

Lämna ett svar