Turlistemöte och turlisteförhandling

Av | 2016-10-17

Förra veckan så blev turerna äntligen klara och nu sitter vi och granskar dessa för fullt för på onsdag ska de förhandlas.  Därefter, om allt är ok, så kan de börja arbeta på att konstruera grupperna. Vi gissar att de inte kommer vilja göra några större förändringar till T17 eftersom tidsplanen är tight.

För några veckor sedan hade vi de första turlistemötena (förare och tågvärdar) där vi diskuterade vad som var bra med dagens turer och vad som kan förbättras. Även om det mötet inte kommer påverka T17 så mycket så var det ändå intressant att träffa dem och ge våra synpunkter och förslag på förbättringar till framtiden om inte annat.

På mötet för förarnas turlistor inledde MTR med att fråga vad som kunde bli bättre med de nuvarande turerna. Det var inget problem att diskutera den frågan under hela timmen vi var där! Det som togs upp var följande:

Sedan datorn ritar de flesta turerna känns det som att de har blivit mer uppstyckade med fler halvvarv istället för helvarv och det har blivit mer störningskänsligt när vi snabbt ska byta plattform för att åka tillbaka där vi kom ifrån eller köra tre olika tågsätt på en sväng till Södertälje och tillbaka.

Vi har fått fler raster på andra ställen än där vi är stationerade. Jag tror det är fler som gärna vill kunna lämna matlådan i kylen i början av arbetspasset och inte behöva bära med sig den i värmen för att vi har rast fem timmar senare någon annanstans där det inte går att få tag på något att äta annars.

Något annat som dykt upp mer och mer i och  med att datorn ritar turer är att fler klargöringar och avställningar ligger mitt i turerna. För någon som har en bit att åka till jobbet så är det guld värt att ha en riktad passresa i början eller slutet av turen. Här är en balans mellan att göra ett turpaket som går ihop och att ha nöjd personal som trivs på jobbet.

Vi vill gärna ha rimligt med tid för att utföra de moment vi ska. Det var tight med tid i Kungsängen redan tidigare när vi skulle dela 25:orna på kvällen och med X60B blir det inte bättre direkt. Från Stockholmstågs sida har de inte sett några problem eftersom det inte kommit in några rapporter om att det är stressigt eller att tågen gått sena och deras lösning har varit just det senare; försena tågen om det behövs istället för att ge oss mer tid. Vi har däremot blivit lovade att en tidsmätning ska göras i oktober på X60B. Vi hoppas också att MTR är mer lyhörda i den här frågan.

Representanten från Opl som var med på mötet föreslog att åkande personalen håller sig till ett ben under en och samma arbetsdag för att stora störningar ska vara lättare att hantera och inte påverka lika många. Han hade också en hel del att säga om nuvarande rutinerna i Södertälje av samma anledning när tre olika förare kan köra ett och samma tåg. Ett annat önskemål från deras sida var att ha fler heldagsjourer istället för att till exempel sitta jour några timmar bara och sen ut och köra tåg som det är nu på vissa turer. De jourerna är näst intill obrukbara och blir då rätt meningslösa.

En annan sak som vi tog upp med MTR var alla passresor som förekommer mellan Cst och Söd. De infördes för att Stockholmståg skulle slippa skicka två jourer från Cst (eftersom de flesta turerna blev för långa med passresorna ner dit) när någon i Södertälje blev sjuk och det inte fanns Södertäljepersonal som kunde täcka upp. Lösningen är såklart att anställa mer personal till till Södertälje så att det blir en självständig och fullt fungerande stationeringsort för det kan ju inte vara särskilt ekonomiskt att ha det som nu.

Timmen gick fort och det var i stort sett allt som hann diskuteras. MTR antecknade flitigt och vi hoppas att de kommer ta hänsyn till våra synpunkter, om inte nu till T17 så till T18 i alla fall.

 

Du vet väl att du alltid är välkommen att höra av dig till turlistegruppen om du har synpunkter eller idéer på allt som rör turlistor och grupper!