Resultat av turlisteenkät LF

Av | 2018-10-09

För en tid sen gick vi från ST Pendeln och Seko Lok ut med en gemensam enkät till förarna inför arbetet med T19.

Glädjande nog kan vi se att majoriteten är nöjda med den grupp de går på. Det vi behöver fokusera på i år är att förbättra blandgrupperna och föräldragrupper. Det många är missnöjda med är turerna som upplevts blivit sämre med raster på annan ort än stationeringsorten, inte tillräckliga gångtider och tightare vändtider. Många upplever också att vi växt ur våra lokaler som idag är slitna och för trånga.

Tack till alla som tog sig tid att svara! Här är en sammanställning av resultatet.

 

Nuvarande situation

grupp idag

stationeringsort

trivs idag?

trivs idag baserat på grupp

trivs idag baserat på år på pendeln

trivs idag baserat på ålder

T19

vilken grupp vill du gå på

* Gruppen som saknar etikett är Blandgrupp med långledighet

önskar tidsriktat eller geografiskt

aktivitetsgrupp

motur eller medur

helvarv eller halvvarv

alla linjer

Arbetsmiljö

återhämtning på grupperna

återhämtning på grupperna baserat på grupp

tillräcklig fritid

tillräcklig fritid baserat på grupp

återhämtning i turerna

tillräckliga gångtider

tillräckliga tider för taxi

räcker tiden?

ruckat på arbetstider

speciella behov

* Av de som svarade ja har 31% uppgett att de inte får stöd från planeringen och POC att följa tidsreglerna.

socialt före och efter citybanan

Raster

utvilad efter rast

förläggning raster

är rastlokalerna lämpliga

* Det som toppar kommentarerna är att rastlokalerna är för trånga och slitna och tillgången till att köpa mat är begränsad överallt utom på Cst. Många saknar en lugn avdelning att kunna gå undan och t.ex. läsa i fred medan andra tycker att det är för osocialt att ha rast i depåer. Övriga kommentarer: Toaletterna är ofräscha. Dålig ventilation. Glödlampor är trasiga. Det saknas bestick, diskborste/diskmedel, muggar och lock, gott kaffe, frukt och maskin med mat, snacks och dricka att kunna köpa. För få kylskåp. För få sköna fåtöljer och soffor. Man skall ha rast på utgångsstationen, Cst eller söd. Ibland är det inte bäddat på överliggningarna.

bästa rastlokalerna

bästa överliggningarna

FV-dagar

Får du ut FV-dagarna

Hur vill du få ut FV-dagarna

 

 

 

Lämna ett svar