Önskemålshantering för skubben

Av | 2018-04-23

Vi hade en öppen diskussion om att införa önskemålshantering för skubben.

Det finns en modul i IVU som automatiserar utläggning av turer som också kommer kunna ta hänsyn till önskemål och det är det företaget har planer på att införa. Systemet används redan idag av ett järnvägsbolag i Italien. IVU kommer hit två dagar i slutet på maj för att diskutera förutsättningar, till exempel måste turerna anpassas?

De önskemål som kommer kunna tillgodoses till att börja med är tider och riktning. I framtiden finns även en tanke om att kunna söka FP-dagar.

De frågor som dök upp var hur önskemålen ska prioriteras. Kommer hanteringen ske rättvist? Patrik tar med sig frågorna till IVU.

Planen är att införa det här till T19 och att ha någon form av prövoperiod.

Lämna ett svar