Ny avgångsrutin för Tågvärd

Av | 2019-08-21

Vi är mycket kritiska till den nya avgångsrutinen ORD – 50397 för att MTR har återigen förbisett oss skyddsombud och fackliga, då de har infört detta utan vår vetskap och struntat i en risk- och konsekvensanalys som regel ska alltid göras vid en förändring. Vi skyddsombud på ST pendeln har fått in många synpunkter från våra kollegor och när vi summerade allt så bestämde vi oss tillsammans med Seko lok och Seko pendelklubben att nu är måttet rågat. Vi tycker att den nya rutinen är värdelös och leder inte till någon förbättring. Så nu har vi skickat in en begäran om åtgärd enligt AML 6.6a.

I vår begäran kräver vi en risk- och konsekvensanalys och tar fram de risker som den nya rutinen medför. Nu så väntar vi på svar från MTR och ser fram emot nytt möte där vi diskuterar den nya rutinen.

Oksana Kovalchuk  med styrelsen

Lämna ett svar