Information förhandling turlistor förare/tågvärdar

Av | 2017-10-26

Förhandling turlistor förare

Vi hade onsdagen den 25:e oktober turlistemöte med arbetsgivaren angående förarnas turlistor som börjar gälla från den 10:e december.

Förutom gångtider som vi reserverade oss mot då den ligger på skyddsombudens bord, då vi anser att den är för kort, så hade vi stora invändningar mot hur nattjobben var konstruerade.

Då de tidigare vanligtvis börjat mellan 21-23 börjar de nya mellan 22 och midnatt där arbetstiden istället är förlagd till morgonen. Detta innebär att det på många turer är inlagd en paus på city för att sedan fortsatt tågkörning fram till efter sjutiden. Ex. klargöring Bro, köra in från Bålsta för 30 min paus på City och sedan fortsatt färd till Vhe och tillbaka och sluta efter sju.

Denna praxis att inte fortsätta förbi Stockholm central som vi följt sedan Citypendeltiden är därmed upphävd. Tidigare har vi gjort enstaka avsteg och accepterat detta men nu finns denna konstruktion på uppskattningsvis fler än hälften av nätterna.

Vi informerade arbetsgivaren i förväg att vi inte accepterar dessa avsteg men de vägrar ändra sig med hänvisning till att det följer avtalet och på denna punkt har vi svårt att säga emot då så är fallet.

Vad vi påtalar är att morgonen efter en natt är den mest kritiska arbetstiden på hela trafikdygnet med trötthet och därmed kan misstag göras som att stanna kort, köra förbi plattformar och i värsta fall köra mot stopp. Vi kommer att lägga över detta på våra skyddsombud så de får göra en uppföljning och en riskanalys.

Vi har påtalat att det nu är av ännu större vikt att dessa nätter förläggs på nattarbetare så att det sker på ”frivillig” basis att jobba dessa nätter. Dvs. grupperna med kopplade nätter.

Vi kommer återkomma med uppföljning på detta då vi förhandlar grupperna den 8:e november och förhoppningsvis mildra omständigheterna så gott vi kan.

Det positiva är att arbetsgivaren ämnar köra vidare på tidigare gruppaket så att vi behåller de grupper vi har idag.

Sista sökdag för grupperna är planerad till den 19:e november.

 

Förhandling turlistor tågvärdar

Torsdagen den 26:e oktober förhandlade vi tågvärdarnas turpaket med arbetsgivaren.

Det blev en kort förhandling då Seko pendelklubben valde att lämna mötet efter ca:15 minuter i protest mot de nya turlistorna.

Vi på ST valde att stanna kvar och lyssna på arbetsgivarens åsikter kring de nya turerna och ta upp våra noteringar och förslag kring dessa turer.

Alla turer följer avtalet och vi fick svar på våra noteringar. Bl.a ska det noteras i turen vart måltidsuppehållet förläggs då de ibland kan ske på vändstation. Detta så att ni som får dessa turer inte ska tvingas plockstäda och syna av tåg på dessa uppehåll. Arbetsgivaren ställde sig positivt till detta och avser att införa denna information i dessa turer.

Vi ställde också frågan kring ev. toalettbesök i Tungelsta då vi har vändningar där. Arbetsgivaren arbetar på att se över en lösning på detta men just nu är Tungelsta-vändningarna inte klassade som pauser utan detta sker på vändningar i Bålsta eller City.

Vi lade fram förslag om ett blockschema som inte helt förkastades och Gunnar ska titta på denna lösning.

Det kommer finnas grupper utan förplanerad visering men det kan i vissa fall förekomma ändå vid turändringar.

Nynäsgrupperna kommer helt försvinna då man inte delar tåget i Vhe och tågvärden kommer ha samma tåg från City till Nynäs. På långa tåg kommer viserande stationsvärdar sköta viseringen medan på korta sker detta av tågvärden.

Den 9:e november sker förhandling av gruppnycklarna för tågvärdar.

Sista sökdag för grupperna är planerad till den 19:e november.

 

På återseende!

Mathias Söder
Jeanette Fee

 

Lämna ett svar