Handledarrollen (TV) och tågvärdsutbilningar

Av | 2017-06-14

Med anledning av att det varit mycket som strulat under de pågående tågvärdsutbildningarna (och även utbildningen av tågvärdshandledare för den delen) så träffade vi Ulrika Bernmar, utbildningsansvarig på MTR, för att diskutera de här frågorna och framför allt fokusera på vad som ska göras för att det ska bli bättre i framtiden.

Det vi kan konstatera, och som Ulrika är väl medvetna om, är att planeringen har varit mycket bristfällig i många avseenden. Handledare har inte fått information om att de ska ha elever, turerna har ibland inte stämt mellan handledarens respektive elevens schema, elever har fått reda på att de ska ha en tidig morgontur sent kvällen innan, ibland har det fattats lärare när de ska ha teori, elever har inte fått uniformsplagg och utrustning i tid och så vidare. Vi framförde att alla skulle må bättre av en bra framförhållning, både elever, handledare och planeringen såklart och det håller Ulrika med om. Hon erkänner att det varit lite av ett misslyckande på den fronten och de jobbar för att det ska bli bättre för de kommande kurserna. Vi tog också upp att det är olyckligt att en del nya tågvärdshandledare fått elever utan att själva gått hela handledarutbildningen.

Av de synpunkter vi fick in från er handledare innan mötet så är det många som upplever situationen som minst sagt ansträngd just nu. Det är flera kurser ute samtidigt och handledarna räcker inte till vilket innebär att dubbelåkning är vanligt. Dubbelåkning är inte något att eftersträva såklart men om det måste ske av någon anledning (handledare som blivit sjuk till exempel) så vill vi att de ringer och frågar om det är ok innan de planerar ut flera elever på samma handledare. Här kom såklart också frågan om ersättning upp vid dubbelåkning. På förarsidan så ska dubbelåkning ge dubbla handledartillägg och det ska naturligtvis vara samma för tågvärdar. Håll koll på lönespecen! Ulrika kunde inte detaljerna hur det fungerar men skulle kolla upp det. På vår fråga om MTR kommer utbilda fler tågvärdshandledare så var svaret att vi är inne i en väldigt intensiv period men eftersom den är tillfällig så har de inga planer på det. Synd tycker vi eftersom vi vet att intresse finns bland flera kollegor. Vi poängterade att de måste ta hand om sina handledare och att köra slut på oss är inte ett bra sätt! Det är ett frivilligt uppdrag och vi behövs.

När det kommer till själva upplägget av tågvärdsutbildningen så har MTR redan tagit till sig en del av synpunkterna de fått. Bland annat så ska titt-LIA:n ligga tidigare i utbildningen så att eleverna lättare kan ta till sig det som lärarna går igenom på teorin. Vi lämnade också önskemål att de ser över så att det blir en bra spridning bland turerna under utbildningen, både innehållsmässigt och tidsmässigt. Vi tycker också det är bra om eleverna får åka med några olika handledare under utbildningen.

Övrigt som kom upp på mötet var att utbildningen i hot och våld inte är anpassad efter vår verksamhet. Där ska Ulrika kalla till ett möte så att vi får träffa Emma som håller i den biten så vi kan gå igenom det tillsammans. Vidare så påminde skyddet om att de inte fått vara med vid framtagandet av utbildningen vilket de har rätt till enligt lag. Det skulle också vara intressant att jämföra upplägget av utbildningen med hur det såg ut på S-tåg.

 

Tack alla handledare för era synpunkter som gjorde att mötet blev så konstruktivt som det blev.

// Jeanette och Marianne

 

Lämna ett svar