Gruppnyckelförhandling LF

Av | 2016-11-14

Då är nästa års gruppnycklar för förare förhandlade. Allt flöt på smidigt, mycket tack vara att vi haft ett bra samarbete med Seko innan och var överens om de ändringar vi ville göra. Torbjörn Hammas var också väldigt samarbetsvillig och godtog faktiskt samtliga förslag vi hade på förbättringar vilket känns bra.

Grupperna skiljer inte jättemycket från årets grupper men några små förändringar blev det. Det vi fokuserat på i vår granskning var att se till att de tidigaste och senaste riktade turerna förekommer på riktade grupper, att riktade grupper kan ta sig till eller från jobbet med tåg i de fall turerna inte är riktade, att eftermiddagsgrupperna inte slutar extremt sent innan ledig helg samt att vi försökt tillgodose de önskemål vi fått in från er medlemmar. Vi har också gjort den ena förmiddagsgruppen lite mer sydriktad och den andra lite nordriktad. Och så klart har vi kontrollerat att grupperna följer avtalet med undantag för de avsteg vi normalt gör på de olika typerna av grupper. I år hittade vi faktiskt några få fall där veckovilan inte var tillräcklig men annars brukar det sällan vara några fel rent avtalsmässigt.

De behöver några dagar inne på planeringen för att sätta ihop gruppvalet men i slutet på den här veckan ska det vara öppet för sökning.

Semestervalet har också blivit framflyttat och ska för förarna vara inne den 2/12-16 kl. 08:00. Observera tiden!

 

Tågvärdarnas förhandling är på onsdag och deras semesterval är öppet fram till den 4/12-16 kl. 08:00.