Förhandlingarna just nu.

Av | 2017-05-05

Hej Medlemmar!

Här kommer information om hur det går i förhandlingarna just nu!

ST driver bland annat:

  • Höjda löner med en individgaranti
  • Loss of License – en fråga vi drivit i decennier
  • Översyn av OB-tillägg
  • Bättre tjänstepension
Vi har lämnat över våra krav till vår motpart arbetsgivarorganisationen Almega. Vi kräver bland annat att du ska ha en lön i nivå med övrig arbetsmarknad, med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.
Läget i förhandlingarna

Den 3 maj varslade Seko om konflikt med arbetsgivarorganisationen Almega.

ST fortsätter förhandla. Vi tror att vi kommer att få ett nytt och förbättrat kollektivavtal genom att fortsätta förhandla med arbetsgivarna. ST kommer den 4 maj att sätta ut nya förhandlingsdatum med Almega.

Den 30 april löpte STs nuvarande avtal ut men förlängs tills någon part säger upp avtalet.

 

Detta gäller vi varsel:

https://st.org/detta-galler-vid-varsel

 

På denna nedanstående länkar kan man få mer information:

https://st.org/delta/avtal2017/forhandlingarna-pa-bransch-spartrafik

 

https://st.org/folj-forhandlingarna-pa-bransch-spartrafik

 

Information från Almega finns att läsa på nedanstående rad:

http://avtalsrorelsen.nu/2017/05/almega-synar-fackets-pastaende-lanserar-kampanjen-hejfacket/

Lämna ett svar