Skyddsombud 2022-2023

SKYDDSOMBUD VID ST Pendeln

Huvudskyddsombud

Nuru Magram

072-980 3198

Skyddsombud Lokförare            Skyddsombud Station

Jon Holmberg                                      Daniel Hortlund

072-980 3347                                      072-980 2780

Johan Kilén                                          Lars-Erik Larsson

072-980 3263                                      072-980 2737

Skyddsombud Tågvärd             Lise-Lott Wallegran

Oksana Kovalchuk                              072-980 2858

072-980 3321                                     Peo Stenberg

Rolando Rojas                                    072-980 2774

072-980 3218                                   Skyddsombud DLC

Martina El Agile Karlsson                Eva Engberg

072-980 4452 (SÖD)                       072-980 3069