ST skyddsombud station

Av | 2017-02-17

Hej Medlemmar!

I mötet från igår som skyddsombuden på ST hade så var det mycket att ta upp.

Men vi fokuserar den närmaste tiden på att förbättra två områden.

MTA. Måltidsavlösare. Skyddet anser att alla stationer skall ha MTA. Siffrorna som detta beslut att bara vissa stationer ska ha MTA är baserat från 2013. Man har inte tagit utbyggnaden av lägenheter och hus, som t.ex. Ulriksdal och Tullinge i beaktande.

Att ha personal som står och äter vid servicedisken är för både resande och medarbetare ohygieniskt och stressande. Samt att med MTA får man äta i lugn och ro. Och att man kan sitta i max 25 minuter utan att stressa på.

Rapportering av hittegods måste göras lättare och mindre tidskrävande. Den är opedagogisk samt att det skall göras om . Om den ej kan omkonstrueras så skall tid åsidosättas för denna rapportering.

ST Pendeln

Skyddsombud station