Skyddsronder Trafik

Av | 2019-09-30

Den 7:e oktober beger sig skyddsombuden med arbetsgivaren ut på skyddsronder i dagar tre. Det blir fokus på gångvägar, gångbryggor, slyröjning, inhägnader, staket, lås m.m. Överliggningarna som finns i våra depåer skall också få sig en översyn.

Allt som påpekas under dessa ronder antecknas och dokumenteras av MTR och därefter sätts det upp en tidsplan när det som påpekats skall vara löst.

Även era rapporter är av yttersta vikt under skyddsronderna. “finns det ingen rapport så finns det inget problem” enligt arbetsgivaren. Skriv rapporter

Skyddsombuden ST-pendeln

Lämna ett svar