Skyddsinformation

Av | 2017-12-05

Information från skyddsombuden 171201

Gällande omhändertagande av personal vid/efter olycka eller allvarlig händelse, så är vår önskan om att samverka med MTRP för utveckla och säkerställa kvalitén av omhändertagandet så väntar vi fortfarande på återkoppling i frågan.

Under 2020 så kommer ÄsD att byggas om. Utöver vår överliggning samt utbildningslokaler berörs vi inom åkandepersonal av att en signalreglerad in- och utgång från södersidan kommer att byggas. Synpunkterna från respektive operatör skall vara TF till handa senast 15/12 -17. Skyddsombuden har vid ett antal tillfällen lyft frågan till MTRP och vi väntar fortfarande på återkoppling.

Skyddsombuden har lämnat in en begäran om riskvärdering av den stora förändring av många natturer som T18 medför. Vi anser att det medför en större säkerhetsrisk med baktunga nätter och hoppas att MTRP tar detta på allvar, då de själva säger sig prioritera säkerhet.

MTRP har ett forum som kallas fordonsutskottet, där fordonsansvarig från MTR Nordic, MTRP och Emtrain, samt deltagare från fordonsprojekt (X60B) och skyddsombud deltar med möte minst 4 ggr per år. I forumet behandlas fordonsstatus, fordonstillgång, fordonsunderhåll, fordonsstädning och fordonsproblem, avvikelserapporter och fordonsskaderapporter. Vid senaste mötet så uppmärksammades en orimligt stor förbrukning av ögonskölj, trots att det inte finns rapporter om detta. Vi har under årens lopp haft ett antal incidenter där föremål och vätskor har kastats mot personal, t.ex syra, vin/öl/drycker samt spottloskor. Att som personal då veta om att det finns en flaska ögonskölj i varje hytt är en trygghet när man blivit utsatt. Om ni använder ögonskölj, plåster eller någonting annat ur första hjälpen väskan, skriv alltid en rapport!

Under T18 kommer vi att använda spår 13/14 som uppställningsspår. Jernhusen har bytt låskolven på dörren där vi gick in förut. De kommer nu att bygga om den dörren och vi kommer att få tillträde med vår tagg. Om de inte hinner genomföra detta innan T18 börjar så kommer Jernhusen provisoriskt att låta skalskyddet vara öppet via butikerna så att vi har tillträde ner till plattformarna. Dörrarna kommer dock att vara låsta mellan 00:15-00:45 när ordningsvakterna tömmer Centralstationen.

De flesta av er har hört om den svåra arbetssituation som råder på POC. Vid flertalet tillfällen den senaste tiden har det helt saknats DLT, vilket är under all kritik. Situationen på POC påverkar oss alla på åkandesidan och kan givetvis ge upphov till irritation och frustration när vi får problem ute i produktionen. Vi ber er alla att tänka på den arbetsbelastning som POC tidvis utsätts för. Den stress det genererar är en ohållbar arbetsmiljö för dem. Vi hoppas att MTRP hörsammar personalens problem och gör sitt yttersta för att lösa situationen.

/Skyddsombuden

 

Lämna ett svar