Skyddet informerar

Av | 2016-12-21
 Hej
Det har kommit till vår kännedom att rapporter som skrivs i Compass inte går att göra konfidentiella, vilket innebär att alla som använder sig av systemet  har möjlghett att läsa samtliga skrivna rapporter! Skyddsombuden vid MTRP har gemensamt lämnat in en framställan om åtgärd där vi påtalat att en att en riskbedömning inte har utförts kring detta eftersom många uppgifter som kan behöva rapporteras in kan vara av känslig natur, och kan användas i fel syfte om vem som helst kan se dem. Detta är en förändring från tidigare rutiner och borde därför ha riskbedömts enligt arbetsmiljölagen ( AML 1977:1160 ) 6 kap. 4§. Det behövs en funktion som gör det enkelt både för arbetstagarna och arbetsgivarna att delge skyddsombuden relevanta rapporter kontinuerligt.
Mvh skyddsombuden ST