Läget i verksamheten

Av | 2017-12-05

Hej!

Vi har från skyddsombuden tvingats konstatera att läget är sådant att MTR avslagit och till och med återkallat skyddsombudens lagstadgade ledighet för arbetsmiljöarbete enlig Arbetsmiljölagens 6 kap. 5§.

Detta påverkar naturligtvis vårt arbete och kommer att få allvarliga konsekvenser. Vi kommer att samla in alla fakta och samarbeta med Förbundet centralt.

Detta är på sikt helt oacceptabelt!

Det vi alla kan bidra med är att skriva fler rapporter på arbetsmiljöproblem såsom brister i infrastrukturen och hot och våld situationer med kränkningar från resenärerna. Fortsätt skriv!

  • Vi har även noterat att MTR, på On Track under rubriken Gemensamma Nyheter den 16 november uppmanar oss att Larma enligt gällande rutin (ropa upp turnummer samt aktuell station) och Dessa steg underlättar för egendomsväktarna som har medhörning på radiokanalerna och på så vis snabbare kan börja bege sig till aktuell station.

https://intranet.mtr.se/vi_pa_MTR/newsportal/Sidor/forebygg_och_forhindra_utvandig_skadegorelse_pa_tag.aspx

Förmodligen både rätt och relevant för TUNNELBANAN. Förmodligen?

För oss i järnvägen känns det som att man inte bryr sig om att sätta sig in i vår situation. Vi har inga ”radiokanaler” och väktare syns sällan på våra ytterstationer.

Vad vi behöver i pendeltrafiken är en utpekad tjänst som tar hand om vår arbetssituation. Som vi hade innan MTR . Där satt säkerhetsavdelningen 25 meter från våra lokaler. Vi hade daglig kontakt och arbetade proaktivt i samverkan.

Vi kommer från skyddsombuden fortsätta att strida, för att vår arbetssituation är värd att behandlas minst lika bra som övrig MTR verksamhet! Så som det är nu är inte alls tillfredställande..

 

Mats Hanqvist

Huvudskyddsombud

ST Spårtrafik

Lämna ett svar