Information Från Skyddsombuden

Av | 2017-03-15

Information från skyddsombuden SEKO Lok och ST 170315

Den 15 mars 2017 kom Arbetsmiljöverket på inspektion rörande vår framställan om begäran om åtgärder. Det gällde främst utbildning i IT-systemen för samtlig personal samt att vi anser att plattan och telefonen inte håller tillräckligt hög kvalité. MTR menar att vi får en genomgång av samtliga system under de dialogträffar som de håller. De sade även att om det finns någon som efter genomförd dialogträff ändå känner sig otrygg så fångas de individerna upp och erbjuds ytterligare utbildning. Gällande telefoner och plattor som vi vet att många av er har problem med så meddelade MTR att man enkelt får byta in dem som inte fungerar mot en ny.

Med stöd av denna information så meddelade Arbetsmiljöverket att de inte kommer att bifalla vår framställan.

Då den självskattning som alla medarbetare fick/får fylla i efter genomförd dialogträff är anonym så är vi osäkra på hur MTR fångar upp de medarbetare som behöver en utbildning. Vi uppmanar därför alla kollegor som känner sig otrygga i hanterandet av IT-systemet, gällande exempelvis att skriva rapporter och att hitta rätt dokument och information, att ta kontakt med er gruppchef så att de kan ombesörja att ni får den utbildning som ni behöver. Om ni har problem med era telefoner eller plattor, ta även då kontakt med er gruppchef så att ni kan få nya.

Vi skyddsombud har blivit lovade en utbildning i rapporteringssystemet då det är väldigt svårt för oss att kunna fånga upp relevanta rapporter gällande arbetsmiljön. Fram till dess att vi finner rapporteringssystemet hanterbart så uppmanar vi er att kontakta oss personligen när det är något som ni behöver uppmärksamma oss om.

MTR har efter detta bjudit in oss till möten med Snowfall, vilket har varit väldigt bra, produktivt och viktigt. Både vi och dem på Snowfall uppskattar detta samarbete och känslan är att vi är på väg åt rätt håll med Companion. Vi hoppas.

 

/Skyddsombuden