Från Skyddet – Utrymmen m.m

Av | 2018-02-02

Information från skyddsombuden 170131

Skyddsombuden vill påminna åkandepersonalen om våra rättigheter att vid behov kunna gå på toaletten. Vid vändningar i Tungelsta hänvisar MTR oss till arbetsboden i Krigslida. Vi har inte fått vara med och samverka i frågan men har påtalat för MTR att de skall säkerställa att åkandepersonalen har tillgång till en toalett som uppfyller kraven enligt rådande föreskrifter. Detta innefattar även underhåll i form av städning och förbrukningsmaterial.

Rummet på mellanplanet på Csi som MTR har iordningställt har skyddsombuden inte godkänt för någon form av rast eller måltidsuppehåll. För att ni alla kollegor skall vara varse om era rättigheter så hänvisar vi till Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter.

Personalutrymmen

Allmänt

90 § Antalet personalutrymmen samt deras placering, storlek och inred- AFS 2009:2 19 ning ska vara anpassat till a) arbetets natur och varaktighet, b) det antal arbetstagare som regelbundet sysselsätts på arbetsstället och som normalt kan beräknas använda utrymmena samtidigt.

Matutrymme

104 § Arbetstagare ska under matraster eller måltidsuppehåll kunna äta under tillfredsställande förhållanden. Det ska normalt ske i en personalrestaurang, en annan restaurang, ett matrum eller ett matutrymme. För den som genomgår utbildning godtas dock även andra lämpliga utrymmen.

105 § Arbetstagare som äter medhavd mat ska ha tillgång till ett matrum eller plats i en personalrestaurang. På arbetsställen där högst fyra arbetstagare arbetar samtidigt får det i stället för matrum finnas ett avskilt matutrymme i arbetslokalen eller i ett klädrum med klädskåp om arbetet inte är smutsande, medför risk för smitta eller utförs med hälsofarligt eller starkt luktande ämne. Nära platsen där medhavd mat intas ska det finnas uppvärmningsanordning, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall, tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska. Sittplatser ska ha ryggstöd.

Vi avslutar med att, som vanligt, uppmana er att skriva rapporter samt även maila oss personligen om specifika frågor ni vill uppmärksamma oss på.

/Skyddsombuden SEKO Lok Pendeln och ST Spårtrafik

Lämna ett svar