Dörrarna på X60

Av | 2018-06-06

Första gången värme och sommar kom visade det sig att klimatanläggningen på X60 inte riktigt klarade av verkligheten. Receptet mot detta var att införa resenärsöppnade dörrar.

Detta bara under en kort tid, över sommaren. Personalen informerades inte om detta förrän skyddsombuden frågat om SL:s annonser i METRO var korrekta!

Skyddsombuden hävdade att detta införts utan risk- och konsekvensbedömning. Detta regleras i Arbetsmiljölagens (SFS 1977:1160)  6 Kapitel och dess 4 paragraf:

”Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombud ska vidare delta vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap. 2a §.
Arbetsgivaren ska underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.”

Skyddsombuden hävdade på den tiden att det borde utredas om man skulle permanenta förfarandet och alltid ha resenärsöppning på fordonen. Det är inte speciellt smart att öppna alla dörrpar i ett fullängdståg kl. 05.00 i snöstorm och minus 22 grader då en vill gå av och ingen vill gå på. Vi hävdade dock att tryckknapparna på in- och utsidan av dörrbladen inte var lämpade då de inte gav taktil information, man känner att knappen svarar, svåra att tolka om det var frigivna med de dioder som fanns och tysta.

Så småningom infördes ett prov men nya knappar i liten skala och ett löfte om att samtliga skulle utbytas avgavs. Sen blev det stopp..

På X 61 och X62 kom en ny typ av tryckknapp, inte helt olik den som infördes på X60B.  Mycket tydligare, mycket bättre. Utmärkt så.

 

Vi anser emellertid att hela flottan av fordon skulle ha liknade knappar. Detta borde vara standard i trafiken.

Bra, handikappvänliga. Människovänliga!

 

//Mats Hanqvist

Huvudskyddsombud

ST Spårtrafik

Lämna ett svar