Cyklar cyklar cyklar..

Av | 2018-06-14

Redan 9 månader innan Citybanan skulle invigas påpekade skyddsombuden att de regler som styr hur cyklar får medtas på våra tåg inte skulle kunna tillämpas vid Stockholm City och Odenplan. De klistermärken som sitter i våra fordon och ibland även på stationerna är felaktiga. De anger att cyklar inte får tas med till Stockholm Central och behövde ändras.

De är inte ändrade till dags dato. Trots många påpekanden. Knappast rocket science!

Tyvärr så verkar det som om de styrande i Stockholm, Trafikförvaltningen (SL) och MTR inte vågar eller vill agera i dessa frågor. Dagligen fraktas cyklar på tider och ställen där dessa är uttryckligen förbjudna. Regeln handlar om utrymme och säkerhet. På tunnelbana gäller ett 100% förbud.

I andra länder, på andra ställen, tycks detta fungera utmärkt.

Trots förbud transporteras cyklar i rulltrappor vid Odenplan där det uttryckligen är förbjudet och man är hänvisade till hissarna. Detta gäller på Odenplan norra, uppgång Vanadisvägen.  På uppgång själva Odenplan är det helt förbjudet med cyklar. Där ligger det nya parkeringshuset för cyklar. Förvirrat? Absolut!

Trängsel i pendeltågstrafiken kommer att öka då sträckan Cst-Sst renoveras i sommar. Resenärer med bagage från fjärrtågen skall ta sig från Flemingsberg och Stockholm Södra då Stockholm Central stängs för trafik söderut.

Det är ohållbart att ha regler som inte tillämpas eller följs. Antingen får man på ett kraftfullt sätt meddela och annonsera vad som gäller eller avskaffa regeln!

Det vore önskvärt att man agerade.  Innan en allvarlig olycka skulle inträffa!

Mats Hanqvist
Huvudskyddsombud
ST Spårtrafik

Lämna ett svar