Åtgärder för Arlanda C gällande Servicedisk och Rastlokal

Av | 2017-03-24

Skyddsombuden/Organisationen vid ST anser att en del saker behöver åtgärdas vid servicedisken på Arlanda för at få en fullgod arbetsmiljö för de anställda där.

Vi anser att man måste prioritera massa saker och vår prioriteringslista är som följande

 

1). Att ett Arlandatillägg för fasta personalen ska införas, då det är stora merkostnader att jobba där ute och även att företaget ska tillhandahålla parkering för personalen, utan extra kostnad. Då parkeringen kostar 410: -/månad. Även när man börjar 04.30 så är man tvungen att ta bilen eftersom, rum för tidig tjänst inte finns. Tar man nattbussen ut dit, så är man där ca en och en halv timme innan tjänsten börjar, enligt SL och vår granskning.

Med hänvisning till nedanstående utdrag från AFS 2015:4

Arbetstid

12 § Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att

Arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Allmänna råd: Arbetsgivaren bör redan vid planeringen av arbetet ta

hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas

hälsa. Exempel på förläggning av arbetstider som kan medföra risker

för ohälsa är

  1. skiftarbete,
  2. arbete nattetid,
  3. delade arbetspass,
  4. stor omfattning av övertidsarbete,
  5. långa arbetspass, och
  6. långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser

Med förväntningar på att vara ständigt nåbar.

Arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning.

Arbetsgivaren bör även ta hänsyn till att arbetstidens förläggning

Påverkar risken för olyckor.

2). Grind till servicedisk är mycket låg och utgör stor säkerhetsrisk. Då det har förekommit flera stölder och det är mycket hot & oförskämdheter vid disken, när resenärer överrumplas av att de måste betala passageavgiften för att passera där, bl.a. ungdomsgäng som vill gå till Mc Donalds beter sig illa. Personalen har daglig kontakt med både väktare och polis om dessa hot. Vad måste ske för att någon förändring ska till?

Gummimattan som är införskaffad ger ett icke tillräckligt bra stöd i knä och ryggslut och det kan bevisas. Enligt läkarkåren så är den för tunn ca: 5 mm. Enligt skyddsnormer så ska mattan vara minst 15 mm enligt ergonomiska rådet och Prevent.

Förslaget är att 4-8 st. gummimattor med 15 mm tjocklek införskaffas & läggs under/över den befintliga mattan vid de 4 service stationerna.(förslagsvis finns ett billigt alternativ på Hornbach, En matta som är 15x50x80 och kostar 80 sek.) Ett billigare sätt att spara in på framtida läkarkostnader och sjukskrivningar.

3). 4 st höj & sänkbara s.k. ”frisörstolar” utan ryggstöd införskaffas, så att personal kan avlasta rygg & ben under arbetspasset, utan att det ser störande ut för kund.

 4). Scanner med skrivarfunktion ska införskaffas snarast för att personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter till fullo enligt era krav och regelverk. Många resenärer behöver uppvisa kvitton för sina resp. arbetsgivare.

5). Ett krav som finns på alla stationer är att alla fasta personer (18st) ska ha varsitt låsbart skåp. Idag saknas det 10st. Hur lång tid tar det att införskaffa det?

6). Lagerhylla ska införskaffas i det kombinerade omklädningsrummet/ förrådet. Som det är nu så står allting huller om buller på golvet även hygienartiklar, detta är inte godkänt enligt arbetsmiljöverket.

7). Det finns fjärrkontroll att införskaffa enligt av till grindarna/modulsystem där har diskuterats tidigare. Vid hårt tryck på resandeströmmarna så bildas det väldigt mycket köer där, speciellt vid alla helgdagar och lov.

8). En luftmätning nere i fika och omklädningsrummet måste till inom en skälig tid, för att se om det är en fullgod ventilation där, då det har rapporterats att ett flertal personer har mått så dåligt, att de inte nyttjar lokalen.

9). Duschmöjligheter i anslutning till arbetsplatsen ska finnas enligt lag och (AFS 2009:2)

Tidsplan:

Vi anser att skälig tid är senast den 31/4 2017. Vid detta datum vill se en åtgärdsplan med specifika datum när saker och ting ska vara lösta.

 

Skyddsombud station vid ST pendeln