Hur ST ser på konsekvenserna av Seko lok´s avtal

Av | 2017-08-10

Jag ska försöka redogöra hur konsekvenserna av det avtal man slöt med MTR kommer bli.

Som det ser ut nu så har ST och Sekos styrelse lite olika syn på resultatet av det avtal Seko skrivit under. När vi på ST analyserar avtalet ser vi att det kan innebära en del obehagliga konsekvenser i framtiden.

Att det kommer söka en massa lokförare som kommer utanför Stockholm ser vi som en utopi. Varför söka en sådan tjänst på MTR när det finns lediga lokförarejobb i hela Sverige. Det är även mer fördelaktigt att ta anställning på uthyrningsföretagen än att söka liknande tjänst på MTR för jag tror vare sig boende betalas eller att traktamente utgår.

Vad ST ser som bekymmer är att man frångår avtalet genom att göra långsiktiga avsteg från avtalet vilket kommer att skapa konsekvenser på våra grupper och hur vi kan bygga scheman framöver. Det finns alltså inget staket som säkrar det vi har idag.

Vi ser att det kan påverka framtida nattgrupper, 8-6 och eftermiddagsgrupper ( långa turer). Detta avtal är uppsägningsbart vid det centrala avtalets slut men har man då många som går på dessa grupper så är det näst intill omöjligt att säga upp det utan säga upp personal.

Det vi också reagerar kraftigt på är texten “Det står dock arbetsgivaren fritt att efter enskild överenskommelse med övriga lokförare låta dessa ingå i här avsedda Schemagrupper”. Den texten tolkar vi att det nu är fritt fram för enskilda lokförare att deala till sig sitt eget schema, ett önskeschema vilket urholkar hela gruppvalet och raserar ancienniteten.

Er ordförande Jonas Fröstad.

Lämna ett svar