Av | 2018-08-23

Hej medlemmar
Jag har råkat ut för en incident som krävde sjukhusvistelse med operation och kommer vara sjukskriven på obestämd tid. Det gör att vår vice ordförande Roger Delin tar över mina uppgifter tills jag är åter. Ni har även en mycket kompetent styrelse att vända er till om ni har fackliga frågor eller problem.
Med Vänliga Hälsningar Jonas Fröstad

Lämna ett svar