MTR förhandlingarna

Av | 2016-08-22

Som ni alla vet så sitter de fackliga organisationerna och försöker förhandla med MTR. Vi har fått ca två timmar varannan torsdag för att sköta inrangeringarna som alla förstår så är det otroligt tajt att ens hinna med det viktigaste gällande övertagandet. Vi kommer att få totalt 14 timmar totalt om det fortsätter på det här viset. Vi har från facket påtalat vikten av att börja med turlist och grupp förhandlingar så personalen kan söka semester som vanligt. Turlistorna och gruppaketet skall vara klart innan semestervalet ska vara inne.

Vi har våra uniformer som vi är oense om gällande det mesta främst anser vi att det kommer att innebära stora problem om vi alla inom MTR bär samma uniform då vi på pendeln kan ha svårt att svara på driftstörningar på tunnelbanan. Och vise versa. Vi har ännu inte fått något klart besked om vart vi ska vara men troligtvis kommer vi vara kvar på 49:an. Vad vi kommer ha för teknisk utrustning vet dem inte heller.

Den känsla vi har som fackliga är att MTR förhalar frågor medvetet kanske för att de inte har något svar men även för att de har en plan hur saker ska vara som kommer att genomföras typ uniformer.

Alla fackligaorganisationer på pendeln har framfört en massa synpunkter på MTR´s förfarande och krävt att MTR ska ta förhandlingarna med oss mer seriöst. Vi hoppas naturligtvis att MTR lyssnar på oss och börjar titta på allt som behövs vid övertagandet för att det ska gå så smidigt som möjligt. Risken är annars stor att det blir samma kaos som tidigare gånger.

Om ni har undringar frågor eller tips som ni vill framföra kontakta styrelsen så kommer vi att hjälpa till så gott det går.