MBL19 161201 Ståg

Av | 2016-12-02

Övergången

Decemberlönen från Stockholmståg kommer rapporteras in den 13/12 och de kommer försöka få med det mesta på den lönen. D.v.s:

  • Månadslön för 1-10/12
  • Tillägg och eventuella avdrag för nov + 1-10/12
  • Mellanskillnaden för de som har över 100 timmar komp (vill påpeka att vi är emot att MTR bara tar över 100 timmar)

För att alla med säkerhetstjänst ska få utföra sina arbetsuppgifter på MTR krävs det att Stockholmståg lämnar över en del uppgifter och dokument till MTR men för att få göra det så behöver de ett medgivande. Alla förare och tågvärdar måste därför fylla i en blankett för att godkänna att Stockholmståg lämnar ut de uppgifterna. Stockholmståg kommer bara att överlämna de uppgifter som finns beskrivna på blanketten.

 

Trafik

Tack vare era rapporter om felaktiga monitorer i Karlberg så har Stockholmståg varit i kontakt med SL och SL ska reparera dessa. Fortsätt rapportera!

Det har hänt att X60b har gått ut i trafik med kontaktdonen på fel ställe. De ska finnas under handledarstolen precis som på X60 men har istället legat i ett skåp och har därmed inte alls varit så lättillgängliga som de ska vara. Innan X60b tas i trafik ska de gås igenom av skyddsombuden som kontrollerar sådant och mycket annat men de hinner inte alltid eftersom fordonen kommer till Södertäljedepån.

 

D-dagar

Vi är medvetna om att en del har fått extremt mycket D-dagar i december och det togs upp på MBLen. Det svar vi fick var att planeringen har extrem tidspress den här månaden när de måste planera i två olika system och de jobbar för fullt för att fylla luckorna.