MBL 2017-01-16

Av | 2017-01-19

I senaste mbl informerades och förhandlades det om följande

MTR kommer gå ut med en medarbetarundersöknig, som kommer precis som under Ståg’s tid vara helt anonym, och skötas av Netsurvey. Den kommer pågå mellan 6/2-5/3 och resultatet kommer presenteras v 12. Vi påtalade vikten att vi skulle vara med av utformningen av frågorna, vilket de sa nej till.

Som vi tidigare informerat så kommer MTR inte hålla några personalfester utan de ska hålla något de kallar VMV awards där de bästa medarbetarna i olika kategorier blir uppmärksammade och håller en fest för dem. Den blir gemensam med övriga MTR bolag.

På station ska tillförordnade områdeschefer utses som blir Veronica Rydell och Irene Markie-karlsson.

Även tågvärdar får en ny gruppchef som heter Fredrik Sundenhag och har var en uppskattad medarbetare under citypendeln då han jobbade som tågvärd.

Vi förhandlade om avsteg från 19-05 regeln för de med särskilda behov och det blev inga större förändringar mot det vi har idag. För er som har behov av detta kontakta er gruppchef.

MTR vill hyra in personal för att bemanna de öppna spärrlinjerna då man i dagsläget inte klarar av det. Förhandling om detta blir vid ett senare tillfälle.

Det fördes diskussioner om våra lokaler på 49:an där vi uttryckte vårt missnöje med att skyddet inte varit delaktiga i ombyggnaden. Vi vill ha mer plats och uppskattar inte att de gett bort halva lokalen till MTR express och Snowfall. Vi tog även upp avsaknaden av fruktkorg samt dryck- och matautomater.

De har uppmärksammat problemen med telefonerna och reklamerat till Telenor. Även appen jobbas det vidare med.