MBL MTR 161006

Av | 2016-10-06

Utbildning

MTR började med att informera mycket kortfattat och övergripande om den utbildning som vi kommer behöva både innan övertagandet och efter. Bland annat kommer de på förarnas TTJ (som redan dragit igång) att ta upp skillnader i deras TRI, berätta om deras säkerhetsstyrningssystem och beskriva deras IT-verktyg. Den senare kommer sen att behöva kompletteras med e-learning då apparna inte är färdigutvecklade än. Vi frågade vad ersättningen skulle bli för att göra dessa utbildningar och de skulle återkomma med svar på det. Liknande utbildning / information hållas på tågvärdarnas APT.

Vecka 47-48 startar nya stationsvärdskurser. Innan övertagandet ska 9 kurser hållas och 180 nya stationsvärdar utbildas. Vi har begärt att få se utbildningsplanen och MTR skulle skicka över den.

Vi har också kommit överens om att ha ett möte för att enbart diskutera utbildningar då den här frågan är så stor.

 

Lön / Pension

På löneavdelningen pågår uppsättningen av ITP2 för fullt. I nästa vecka kommer MTR skicka ut ett brev som det är viktigt att alla ni med ITP2 svarar på så ni får behålla ITP2-planen.

I december kommer vi få två lönespecer, en från Stockholmståg och en från MTR. Anledningen att inte bara den ena arbetsgivaren kan betala ut hela månadslönen i december är för att rätt kontrolluppgifter ska skickas till skatteverket. Även i januari och eventuellt februari kommer vi få dubbla lönespecer eftersom tilläggen betalas ut månaden efter.

Vi fick besked att MTR kommer ta över SL-korten från Stockholmståg. Frågan om det är möjligt att lägga till UL-tillägget på korten för de som bor i Uppsala kom upp och MTR skulle kolla upp om det är möjligt. Det skulle förmodligen ske genom att mellanskillnaden drogs av på lönen men det blir ju ändå billigare än att köpa ett UL-kort separat.

Frågan om löneväxling kom upp igen men MTR har fortfarande inte något svar på den frågan.

 

Station

I tisdags blev det klart att MTR även kommer bemanna spärren på Arlanda Central. Tidigare var det Swedavia som hade den stationen. Det kommer behövas 20 nya stationsvärdar som först och främst kommer sökas internt. Enligt krav från flygplatsen ska alla som jobbar på Arlanda att behörighetstestas och det kommer också att vara ett krav från flygplatsen att personalen bär kostym med slips/scarf till. Förutom att bara visera biljetter så ingår det också i arbetsuppgifterna att ha kunskap om flygplatsen och kunna svara på frågor om det mesta som rör flygplatsen.

 

Uniform

Vi får mycket frågor om uniform men MTR har inte gett några klara svar på hur prov och beställning ska ske. Vi hade hoppats att det skulle finnas möjlighet för utprovning i samband med APT:er och TTJ men vi har fått reda på att det bara finns en provkollektion och just nu finns den i Södertälje. Från och med nästa vecka ska den finnas på Cst. Vårt krav är fortfarande att det ska finnas möjlighet att prova ut uniformen på arbetstid.