MBL förhandling 6 november

Av | 2017-11-07

VD Dan Hildebrand och Finanschef Carl Svensson

Dan och Carl kunde inte närvara på mötet idag.

Planeringen med Patrik Granberg

Vi fick info om T18 för åkande och där gruppval för åkande är den 10-19 november och sista dag för semesterval är den 26 november. Semestertilldelningen är den 5 december.

Det är fortsatt mycket övertidstimmar som går ut i september, under v44 så var det 162 timmar för lokförare, 322 timmar för tågvärdar samt 637 timmar för stationsvärdar.

Station med Åsa Sandström

Resenärsevent i Jakobsberg, Spånga, Kungsängen och Sundbyberg genomförda i slutet av oktober med syfte att informera om avstängning Mälarbanan. Totalt ca 2000 resenärsmöten. Planering för lokala marknadsaktiviteter för 2018 pågår.

En ny SDO är nu tillsatt. Det är Rickard Edgren från H2M.

Visit Stockholm haft en föreläsning för våra kundservicevärdar.

Skyddskommitté för norra och södra sidan samt riskanalys för T18.

Hanteringen av uniformer har ökat och vi har därför ett möte med bland annat områdeschefer och internservice i syfte att förbättra logistiken och minska belastningen för samtliga inblandade.

MTR arbetar med att undvika skimning, bedrägerier mot kortterminaler i kundservicemodulen.

Det pågår testutskick av personalmeddelanden i Companion och det pågår två veckor framåt.

Den kommande veckan så informerar MTR om T18 på stationerna Kallhäll, Tullinge, Upplands Väsby, Stuvsta, Södertälje hamn, Bro och Västerhaninge. MTR vill fortsätta använda veteranpoolen under T18. MTR vill ta bort pooltillägget när viserande stationsvärdar när de väljer gruppnyckel! Då de viserande inte har haft en gruppnyckel utan ingått i poolen tidigare.

Trafik med Dag Lokrantz

MTR har ökat antalet korta tåg till 570 i oktober från 292 korta i september.

Utvecklingssamtal pågår med samtliga åkande medarbetare.

Det är förberedelser inför T18 inom bemanning, systemstöd och information.

Rekrytering av åkande medarbetare och POC medarbetare.

Det pågår en integration mellan InforLN-IVU.

Det förhandlades in en ny tjänst, verksamhetsutvecklare.

Operativ utbildning

Ansökan för YH-utbildning för lokförare med start februari 2018 är avslutad. Totalt 456 ansökningar. Ny utbildningsledare för YH, Martina Gynther började 30/11.

Påbyggnadsutbildning för tågvärdar som saknar viseringskompetens startade föregående vecka.

Omgång två av utbildning för nya körlärare genomgenomfördes föregående vecka. Utbildningen hölls av gruppchef Christian Barkström och Malin Knutsson, pedagogisk utvecklare.

Nya lokförare (externa rekryterade och inhyrda konsulter) startar utbildning hos oss idag.

Utvärdering av YDL-utbildning pågår.

Rekrytering

Rekrytering av 24 stationsvärdar är nu avslutad. Ny beställning på 35 stationsvärdar pågår. Rekrytering av lokförare pågår. 10 anställda och 1 på slutinterjuv med områdeschef. Rekrytering av tågvärdar pågår. Slutinterjuver med områdeschef pågår. MTR besöker YH-utbildning för lokförare i Mjölby under veckan.

Chefstillsättningar

Ny gruppchef lokförare blir Maciej Sas och ny områdeschef station blir Stefan Svedjeby som kommer från Post Nord där han arbetade som produktionschef.

Medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökning har skickats till samtliga medarbetare i MTR och Emtrain. Undersökningen är öppen mellan 1-30 november och syftar till att fungera som ett verktyg för utveckling, förändring, företagsstyrning och ledarutveckling. Den ger svar på våra styrkor och förbättringsområden. Resultatet presenteras i slutet av december.

 

Lämna ett svar