MBL förhandling 29 januari

Av | 2018-01-29

Hej medlemmar!

Här kommer en sammanfattning av vårt möte idag.

VD Dan Hildebrand

Vi fick en kort sammanfattning hur 2017 gick och hur det ska förbättras framöver. Dan tryckte på VMV Awards och var bekymrad att det förekommer elaka rykten och hot mot vissa anställda om de deltar på galan, detta ska ju inte få förekomma. Vi fackliga hade en lång diskussion om hur vi ser på detta. Dan berättade även att det kommer finnas en möjligt för alla anställda att gå på ”Trevligt tillsammans” för de som inte blir nominerade till Awards. Vi på ST pendeln tycker det är beklagligt att inte alla kan komma på galan, men det är inget skäl för att hota de som deltar, de nominerade är ju oskyldiga för detta påhitt. Vi önskar de som deltar en trevlig kväll.

Ny förhandlingschef införhandlades idag för pendeltågen, det blev Susanne Svärd Elfström.

Planeringen (Patrik Granberg)

Visade oss bilder på historiken av personalomsättningen för lokförare, tågvärdar samt stationsvärdar. Det framgår av presentationen att det är fortfarande brist inom alla yrken.

Trafik (Dag Lokrantz)

Dag informerade oss att punktligheten för december blev 86,6%. Pågående på trafik är att det behövs rekryteras driftledare trafik till POC, då det är svårt att hitta internt? Så vill man ta in konsulter från Protrain som en lösning. TV gruppnycklar där pågår det ett arbete just nu. Parkeringskort diskuterades och hantering kring det och fordonsutsättning, 91 fordon varje dag förra veckan. Reservtågssätt brist vissa dagar.

Station (Åsa Sandström)

Åsa berättade om insatser på städ, då expeditioner och fordon behöver storstädas. Stefan Svedjeby blir nu from 1 februari områdeschef norra sidan. På den mycket omskrivna stationen Ulriksdal så byts rulltrappan ut och arbetet pågår tom 11/2.

Uniform och poängsystem för medarbetare (Linda Myhrman)

Vi fick en genomgång av upplägget för poängsystemet och hur man beställer uniform. Detta poängsystem tycker vi på ST pendeln inte är väl genomtänkt och rättvist, det skapade mer frågetecken och vi var inte överens hur det ska gå till med utdelningen av kläderna samt hur det ska levereras. Så vi har begärt en särskild sittning och kommer att förhandla vidare om detta.

Lämna ett svar