MBL den 9 april

Av | 2018-04-09

Vår VD Dan Hildebrand berättade om den pågående ISO certifiering i alla bolag på MTR, denna certifiering är ett ju ett krav som finns med i uppdraget för pendeln. Dan gav oss en rapport som MTR har tagit fram som heter ”Trafikpåverkande fel” där det framgår mycket kort att om man satsar på att åtgärda ca 33 vanligaste felen så skulle det bli markant mycket bättre på järnvägen. Dan sa även att samtalen med företaget Sol Reneriet på städ pågår och nästa inplanerade möte är nu på torsdag.

Patrik Granberg på planeringen kom och visade oss bl.a. siffror på personalomsättningen. Bland tågvärdar så har 8st rekryterats i mars och MTR tänker nu införa prioritering vid övertidsförläggning, de som inte har varit sjuka de senaste 30 dagarna, för att minska risken för upprepad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i februari var 5,4% en ökning från 4,0% i jan. Punktligheten i mars var på den totala 88,8% och för MTR egna 98,7%.

Bland stationsvärdarna kommer det att utökas med 26st heltidstjänster, så det är nu hög tid för er med timanställning att söka deltid/heltid då MTR vill minska ner antalet och har som målsättning att ha 432 heltid och 22 deltid. Nu ska det snart utbildas 55 nya stationsvärdar och utbildningsstart är den 14maj, 21 maj, 4 juni samt 11juni. Utbildningen är betald och är på 2,5 vecka heltidsstudier. En godkänd utbildning leder till arbete som stationsvärd med kompetenser inom KSV och viserande ombord.

 

Körlärare

Idag hade vi ett möte om situationen för körlärare (nya namnet för handledare), det har uppstått en kris då man bara har 30 stycken för tillfället och behovet är 60-70. I dagsläget har 22 stycken valt att ta en paus från sitt uppdrag vilket man ville diskutera. MTR anser att vara körlärare ingår i rollen som lokförare vilket vi protestera kraftigt emot, de anser även att de som har fått utbildning till körlärare har en skyldighet att ställa upp och de överväger att tvinga dessa tillbaka till en tjänst som de inte vill ha. Vi menade att om man tar en utbildning ska ett kontrakt upprättas om hur lång tid man ska vara körlärare och även ha en uppsägningstid för detta men det var de inte intresserade av. Frågan är hur lätt det blir att rekrytera nya när man inte har möjlighet att avsäga sig uppdraget.

Enligt Transportstyrelsen kan man inte tvinga någon att ha med sig elev då föraren är ansvarig för tågets säkra framförande oavsett om denne kör eller ej. Det ska bli intressant att se hur man ska övertala dessa 22 stycken att fortsätta som körlärare, vår uppfattning är att man inte kan tvinga någon till detta och skulle man påtvinga så driver vi det till domstol.

Att höja ersättning och ge förmåner var helt uteslutet enligt MTR något som vi tror skulle lösa knuten. Alla nyanställda kommer få beskedet att det ingår att bli körlärare efter 3 år i yrket något som också kommer bidra till flykt.

Från v. 17 är trycket akut efter körlärare och man uppmanar att så många som möjligt söker detta uppdrag men som sagt frågetecknen är för många och ni får gärna kontakta oss om ni har frågor.

 

 

Lämna ett svar