MBL den 7 maj

Av | 2018-05-08

Nya Vd:n Henrik Dahlin

Informerade om att vi hade stora utmaningar och långt kvar innan vi återfår resenärers förtroende men ser positivt på framtiden. Han lovar bättre dialog och sammarbete framöver. Vissa förändringar implanteras redan nu i bolagsledningen och ny chef för infrastuktur blir Jon Sundh som har ett imponerande cv. Han ska främst sköta dialogen med trafikverket. Assisterande vd samt projektmanager blir Amanda Bonde Kalén.

Kim Widegrip

Man är färdig med ansökningarna för LF instruktörer och av 16 sökande kallades 8 till intervju och nu har 4 valts ut. Efter viss diskussion så var det ännu oklart hur lång utbildning man skulle få samt vilken lön.

För LF samt TV kalkylerar man med att ha ca 2-3 medåkningar per år. Observera att ni som förare har rätt att avstå detta om ni inte finner det lämpligt att ha med någon i hytten.

Ny tillfällig gruppchef för Lachezar, som går på föräldraledighet, blir Mikael Löwy under perioden 18/6-15/12.

Sedan årets början har 15 förare slutat 3 fått annan tjänst och 47 nya tillkommit. 9 tågvärdar har slutat, 9 fått annan tjänst och 35 nya har tillkommit. På station har 6 slutat, 2 fått annan tjänst samt 15 nya tillkommit.

Magnus Schening

Det blev ett nedslag på station vid ISO certifieringen på utrymningsplan och övningar på bl.a. SST

Vi informerades om avstängningen på getingmidjan och dess utmaningar.

From idag kommer kryssningsfartygen lägga i Nynäshamn.

När det gäller City och dess rulltrappor samt skyltningen så kommer MTR och trafikförvaltningen jobba aktivt med att lösa dess problematik. Sedan öppnandet av Citybanan så har över 5400 felanmälningar gjorts till idag och det snittar på ca 16 felanmälningar/dag.

Planeringsavdelningen

Det söks fortfarande efter förare och MTR gör vad de kan för att hitta samt besöka förarskolor. Intern utbildar förare.

MTR har inte lyckats lägga ut våra FV-dagar i så stor utsträckning. Till och med maj så återstår 718 FV för station, 317 FV för TV och 639 FV för förare. Det som gäller för intjänade FV-dagar är: För TV och STV ska de läggas ut senast 2 månader efter helgdagen dock inte under jun-aug. För förare så bör de läggas ut inom 2 månader men alla dagar skall vara utlagda innan Påsk- och Julhelgen. Sök i god tid de dagar som du vill ha, om inte det finns en ansökan så läggs de bara ut.

Juridik

PUL (Personuppgiftslagen) blir nu ersatt av GDPR!

I nära nog 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu är de dagarna över. Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer kan detta komma att betyda en hel del förändringar.

Här är allt du behöver veta om EU:s nya dataskyddsregler:

cio.idg.se – GDPR

Städ

Nu så pågår arbetet för fullt och högsta ansvariga chef tar in erfarna arbetsledare som ska hjälpa till med att alla ska få rätt utbildning och utrustning för att kunna utföra ett bra arbete. Det blev en rad fel vid övertagandet men det kommer nu rättas till.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar