MBL 19 den 6 april

Av | 2016-04-06

Hej medlemmar,

Här kommer information från senaste mbl .

STATION
Stationschefen informerade att vi har nu 12 fasta och 4 timanställda tågvärdar som ska arbeta som stationsvärd nu i sommar.

Det pågår planering, förberedelse  för övertagande av verksamheten. Det gäller nollställning, tunnlar, expeditionen, försäljningsutrustning, teknikrum, nyckelinventering, skyltar samt klotter.

Vi fick besked från SL att de har beslutat att skjuta upp ombyggnationen och låsprojektet samt taggsystemet i Flemingsberg.

Vi fick ett positivt besked från SL gällande papperskorgarna, där vi nu kan flytta på dem samt placera ut större på de tidigare nämnda stationer där behovet finns.

Injustering av spärrarna, (så att glasspärrarna stänger snabbare) är nu klara på stationerna. Dock inte CST,  KE och JKB N.

TRAFIK
Trafikchefen visade oss resultaten från temaveckorna för tågvärdar. Det var under v.12 som instruktörerna var ute i verksamheten under kvällar och nätter. De dokumenterade utropen och sammanställde resultatet, de dokumenterade om utrop gjordes, var de enligt instruktion eller ej, samt om de gjordes på engelska.

Planerade temaveckorna för tågvärdar framöver:
v.23 kommer instruktörerna vara i Uppsala, då är det utbildning på UL automaten samt på CST, då avgångsrutinerna kontrolleras.
v.36 är det synlighet och efterkontroll.
v.47 avsyning fordon och avstängning.

NKI
Resultaten för februari månad var sämre än förväntat, då resultatet sjönk från 68% till 59%. Punktligheten var i mars 90,3% och vi hade tyvärr mycket obehöriga i spår som drar ner resultatet.

RESURSLÄGET
Det är bra planering på alla yrkesgrupper.

ÖVRIGT
Vi fick veta att IT kommer att ordna buggarna i våra läsplattor inom den närmaste veckan samt lägga in en sparströmsfunktion inom två veckor.

ST tog upp två frågor:
1. Uppstart av X60B
Arbetsgivaren letar efter lösning på problemet att det tar lång tid vid uppstarten, återkommer till nästa mbl.
2. Outbildade TV på X60B
Arbetsgivaren stoppar att använda outbildade tågvärdar på en X60B, då de tidigare har blivit beordrade att ta tåget i alla fall.

Nästa mbl är den 21 april.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen ST