Mbl den 25/9

Av | 2017-09-25

HR Marie Dahlgren

Ny chef för personalplaneringen redovisades och vi hade inget att erinra. Namnet går vi ut med när allt är klart.

Stationschef Åsa Sandström 

Nytt stationshus med spärrlinje ska byggas i Södertälje C och blir färdig i Augusti 2018.

Stockholm city har haft två incidenter i rulltrappan där resenärer fått resväskor på sig, den senaste var igår och var så allvarlig att hon fick åka ambulans till akuten.

Vi kommer förhandla alla ksv, ksvf  samt schema för stationsvärdar i mitten av oktober.

Två nya tillfälliga stationschefer har tillsats.

Säkerhetschef Lars Näslund

Hittills har Station City/ Odenplan haft 8 stycken brandlarm.

Trafikchef Dag Lokrantz

Under perioden 1/1 till 21/9 har det varit 303 tillfällen med obehöriga i spår. Detta har påverkat 1993 tåg och orsakat 16423 förseningsminuter.

När det gäller mätning av förseningar redovisas det först när man är mer än 3 minuter försenad och den registreras på 38 olika stationer.

MTR avser att ha individuell återkoppling på åkande personal om just förseningar,  körsätt och kundbemötande. Detta har vi begärt förhandling om. De avser att börja i lugn takt från årsskiftet och återkopplingen ska enligt MTR ses som positiv, rolig och givande. Hur man ger kritik på det sättet vet vi inte i dagsläget.

VD Emtrain Johan Oscarsson

Han presenteraden sig själv och förklarade i stora drag om hur han ser på framtiden.

Idag ska 97 enheter trafiksättas en vanlig vardag och utökas till 103 stycken till 2018.

Vi hade många frågor om hur det ska bli bättre och det ska han svara på om 2 veckor, så nu har ni chansen att maila era frågor till oss.

 

 

Lämna ett svar