MBL den 21 maj

Av | 2018-05-22

VD Henrik Dahlin

Vi pratade länge om nuvarande trafikläge och fordonsuppsättning samt trafikstyrningen (POC). Henrik har haft kontakt med Trafikverket och påbörjat en dialog om hur förseningsorsaker kan minska. Han är övertygad om att det finns 33 punkter på åtgärder i infra som kan minska förseningarna och dessa beror inte på åkandepersonalen eller inne på POC, Detta är ett resultat av arbetet som Jon Sundh har varit delaktig i. Henrik pratar mycket om att nu är det viktigt med en nystart, där vi går in och gör om och gör rätt. Som tex så skulle han vilja se en plattare organisation, med chefer med större befogenheter och ansvar. Vi ser mycket positivt på VD framtidsversion och hoppas att hans plan går på räls.

Planeringen

Vi informerades om T19 och dess trafik, då inget är klart så kan vi inte gå ut med mer info just nu. Däremot så ska Station Vega öppnas den 1 april 2019.

Station

Det pågår plan för avstängningen på “getingmidjan”. Det är av största vikt att vara noggrann med arbeta bara på ditt egna operatörskort och följa gällande rutiner vid försäljning och återköp, vid avvikelser så ska man alltid registrera det. Det pågår rekryteringar av nya stationsvärdar.

Trafik

Punktlighet i april, den totala var 90,3% och den egna 99,1%. Nu i maj under perioden 1-20 maj så ligger det på, den totala var 86,4% och den egna 98,8%. Sjuktalen är fortsatt höga och råder brist på förare nu inför sommaren, vilket förhandlas separat.

Malin Knutsson berättade att instruktörerna kommer att få endast 13+3 dagars utbildning och vi ifrågasatte det då de gamla instruktörerna fick nästan fyra månader. De anser att det ska räcka, då det är utbildning endast för X60.

Lokalvård

Tomas Olsson kom och berättade att problemet med städmaterialet börjar lösa sig. Nya rutiner för veckobeställningar. Sopvagnar kommer till veckan. Klottersanering börjar fungera bättre nu och bättre rutiner med POC samt kläder är beställda. Det påbörjas utbildning för all personal i städteknik och nya arbetsinstruktioner är på gång.

 

Lämna ett svar