MBL den 12 juni

Av | 2017-06-15

13.00-13.20 Information från Dan Hildebrand

13.20-13.40 Stationsinformation från Veronica Rydell

13.40-14.00 Trafikinformation från Anders Nordin

14.00-14.20 Planeringen med Patrik Granberg

14.20-14.40 HR info med Andreas Binz

14.40-15.00 Säkerhet med Lars Näslund

VD Dan Hildebrand

Dan började mötet med att berätta att nu har det gått 6 månader sedan övertagandet och den inledande fasen av avtalet är nu till ända. Från och med nu är en större del av ersättningen beroende av incitament. Med andra ord så kan det bli väldigt kostsamt att inte följa uppsatta mål avseende kundnöjdhet och punktlighet. På underhållssidan har det hållits först lokala sedan centrala förhandlingar med anledning av att MTR ser över organisationen och drar ned på personal. Det är idag 174 personer som sedan ska bli 137 i den nya organisationen. Det kommer att ske 50 enskilda samtal om denna förändring och totalt beräknas 22 personer bli övertaliga och ambitionen är att majoriteten av dessa ska kunna erbjudas andra jobb inom antingen MTR koncernen eller inom Euromaint. 6 personer har redan sagt upp sig.

STATION

Vi fick information om att en ny stationschef Henri Safar blir ansvarig för stationerna Solna till Sollentuna. Alla stationschefer blir klara denna vecka med uppföljningen av medarbetarenkäten och gör en handlingsplan utifrån resultatet med en del av personalen. Planeringsmötena inför avstängningarna på Bålsta linjen intensifieras. Denna vecka så uppdateras mjukvaran i det nya kassasystemet. INSTA mätningar pågår denna vecka.

TRAFIK

Utbildningen nere i Citybanan blir klara nu i slutet av veckan. Ett uppsamlingspass för de som inte fått chansen ännu ska hållas den 19 juni. Idag står även ett informationsrum klart inne på CST samt ett i SÖD där det går bra att gå in och fräscha upp sina kunskaper inför tunnelstarten. PFA-tablå och även dokumentation finns tillgänglig. MTR vill utöka stationeringen i SÖD och utöka trafiken inför T18 då det blir trångt om utrymmet i City. MTR vill nu stationera totalt 80 LF samt 80 TV i SÖD. Gärna redan till T18. I ett första skede väljer MTR att hänvisa ned de inhyrda förarna till SÖD för att sedan inrikta sig på att få frivilliga att flytta ned från CST. För att få plats med all ny personal så ska hela stationshuset användas och bottenvåningen som förr härbärgerade en väntsal och en kiosk ska renoveras och ställas i ordning som personallokaler. I det arbetet kommer skyddsombuden att vara delaktiga. Vi får 10 nya förare från YH-utbildningen klara om tre veckor.

Vi på ST ställde frågan angående uthämtning av utrustning för PFA dörrar och taggar, då det framkommit vid utbildningen att dessa ska hämtas ut innan uppstarten och är man på semester så vill de att man kommer in på sin semester för att hämta ut dessa. Svar: ”Så är det inte” enligt Anders Nordin.

PLANERINGEN

PFA-operatör

Inför öppnandet kommer det införas en roll, PFA operatör, som förstärkning vid tunnelöppning. PFA-väggarna lider av brister och barnsjukdomar. För att säkerställa att det fungerar som tänkt och att alla dörrar öppnas som de ska så förstärker MTR med hjälp av inhyrd personal från Academic Works. Personalen som hyrs in ska tjänstgöra på plattformen och tjänstgöra hela trafikdygnet. Det blir treskift och totalt så kommer ca 70 personer att efter en utbildning tjänstgöra. Hur länge de blir kvar beror på hur tillförlitligheten i systemet utvecklar sig. Det kan bli en vecka eller i värsta fall upp till ett år.

HR

Nu så startar lönerevisionen och de individuella lönesättningarna och det kommer beröra ca 120 medarbetare. Det är tight med tid, men utbetalningar med den retroaktiva är planerad till juli lönen.

Villkor från MTR angående filmproduktion i vår verksamhet är att nyhetsbolaget inte skall filma någon ur MTR:s personal som inte innan filmningen ingått ett skriftligt avtal. MTR godkänner inga filmsekvenser där personal blir inblandad i händelser som handlar om person under tåg, påkörningar, hot och våld oavsett ett skriftligt avtal eller inte med nyhetsbolaget. Inga filmningar får göras i rastlokaler.

SÄKERHET

Vi hade ett bra samtal kring säkerhet och händelser den senaste tiden.

 

Nästa MBL förhandling blir den 19 juni

Lämna ett svar