MBL den 12/3

Av | 2018-03-13

Sanna Åstrand

Den interna lokförare utbildningen startar den 26/3 och den varar i 39 veckor med lön enligt avtal. 16 st har valts ut varav 6 st kommer från tunnelbanan och resterande från pendeln.

Lars Näslund

Inga påkörningar hade inträffat under januari och februari.

Patrik Granberg

Redovisade antal anställda och att man behöver 331 förare och 310 tågvärdar för klara driften 2018 och man har svårt att nå den nivån på förarsidan.

Man har behov av 35 körlärare och vi hade en diskussion om hur man skulle få fram det, någon höjd ersättning var uteslutet och vi påtala vikten av någon slags kompensation, som tex extra ledighet.

Vi har anmält att vi vill förhandla om periodövertid men de sköt upp det till nästa möte.

Marie Dahlgren

Två nya chefer tillsattes en ny chef för personalfördelningen Asal Sharifkho och för stationschef VHE Johanna Elvin

Lämna ett svar