MBL 9/10

Av | 2017-10-10

Finanschef Carl Svensson

Carl informerade om att MTR som koncern avsätter pengar varje år till “trevligt tillsammans”. Hur mycket pengar som blir avsatt beror på hur det går i verksamheten då man mäter ett antal parametrar. Det kan som högst avsättas 100 kr/anställd per månad som då ger 1200kr på ett år. Carl gav exempel på mätbara punkter:

Total punktlighet

Egen punktlighet

NKI övergripande

NKI personal

NKI städ

Punktlighet obemannat

Klotter viten

Utfall produktion %

Öppna dörrar utanför plattform

OSPA A

Försäljning

Resultat

Fordonsutfall %

 

Planeringen med Patrik Granberg

Vi fick veta att det är mycket övertidstimmar nu i september och det som sticker ut är på station och för tågvärdar under september.

Personalomsättningen är lite högre sen i somras då det är fler som byter tjänst än tidigare. Främst bland stationsvärdar och tågvärdar.

Vi från ST efterfrågade om besked, så att man kan söka med god chans få beviljad ledighet innan detta årets slut. “Detta har inte varit en stor prioritet för MTR” var beskedet, men Patrik lovade återkomma till nästa möte om det. Vi vill informera om att man har rätt till att få ut sina semesterdagar innan årets slut samt att FV-dagar ska läggas ut inom 2 månader efter intjänat för tågvärdar och innan nästa storhelg för förare.

 

Station med Veronica Rydell

Nu i oktober och fram till årsskiftet så kommer det vara en hel del utbildning med bl.a. APT/VGR, skyddsronder, medarbetarundersökning samt En resa för alla/tillgänglighet och social hållbarhet.

 

Trafik med Dag Lokrantz

Vi fick veta att fordonsutsättningen har varit 92,8% av den planerade trafiken, räknat i antal fordon. Uppdelat på fordonstyp är siffran 102,2% för X60/A och 75,1% för X60B.

Vi hade 30 inställda tåg och 44 inställda delsträcka under september.

Pågående på trafik är utvecklingssamtal för samtliga åkande, förberedelser inför T18.

MYR arbetar med att ta in personer som ska följa upp J-koder samt säkra korrekta km i IVU. Strategiskt genomlysning av störningsinformation och trafikinformation.

Man tar även in en resurs för att säkerställande av att MTR inte sätter ut “röda” fordon i trafik.

 

Rekrytering

Behovet är stort för mer personal på alla stolar och de pågår interjuver hela tiden.

 

Utbildning

T18 E-Learning och kompletterande utbildning visering tågvärdar.

E-learningen kommer att vara ca 3o min och vara obligatorisk för åkande, stationspersonal samt POC. Den kommer att finnas tillgänglig from den 10 november. Detta som en del av förberedelserna inför T18 och den kommer att innehålla övergripande förståelse för processen att ta fram en tågplan, trafikupplägg samt resenärspåverkan.

Från den 10 december kommer fler tågvärdar att behöva kunna ta viseringsturer. Trafikupplägget i T18 medför att viseringtjänst kommer att spridas på flera turer och flera gruppnycklar för tågvärdar än idag. Så många tågvärdar som möjligt av ca 100 för kompletterande.

 

Lämna ett svar