MBL 4 juni

Av | 2018-06-05

Vd Henrik Dahlin

Tillförordnad städchef Tomas Olsson har blivit akut sjuk och måste ersättas av Magnus Freland tills man hittar en permanent chef. Ekonomin är ansträngd och man har inget utrymme överhuvudtaget, utom för det som berör arbetsmiljön.

Lars Näslund

Ytterligare en påkörning idag måndag i Flemingsberg, Två stycken dörröppningar på fel sida under maj månad utanför plattform tre stycken. OSPA två stycken samt incidenten i Knivsta är färdigutredd.

Patrik Granberg

Personalomsättning i maj lokförare 4 stycken har slutat samt tågvärdar är det 2 och det tillkom 6. Stationsvärdar har 31 börjat och 5 slutat.

Stationschef Magnus Schening

Byte av kassaleverantör Loomis kommer ta över i September.

Realeasy ska från Augusti vara behjälpliga att bära bagage åt resenärer här på Station City.

Man kommer även ha ett projekt som heter ”Ett tryggare Pendeltåg” Där man har ytterliga trygghetsvärdar som ska ha lila västar och ska vara ett komplement till SL tryggvärdar 8 patruller på 2 personer som ska jobba på helgerna. Vi frågade vad dessa trygghetsvärdar har för befogenheter och det vet man inte, utan återkommer med svar på denna fråga. Dessa skall finnas ombord för att hjälpa till att väcka folk och våra resenärer ska känna sig tryggare.

Man tittar på en lösning, med 24 timmars SL kort i Nynäshamn för alla kryssning resenärer. Försäljning ska ske med hjälp av KSV på plattformen, riskanalys och förhandling inom kort. Stationsvärdar får nu använda shorts.

Kim Widegrip

Inför MBL så hade man sagt att nya Trafikchefen Stefan Sjökvist skulle komma och presentera sig, men så blev inte fallet utan Kim Widegrip kom istället. Kim gick igenom Punktligheten som total var 89;7% egen punktlighet 98,7% Inställda tåg under vecka 21-22 var 20 stycken. Frivillig ÖT under sommaren har man fått 3 pensionärer att ställa upp, 81 lokförare har kontaktats och 33 har svarat ja/kanske.

Även här hamnade de fackliga i diskussion med Kim angående deras sätt att hela tiden dra upp att dom kan beordra in Lokförare. Men det krävs mycket för att dom skall kunna beordra in oss.

På tågvärds sidan så har enligt MTR tågvärdar så det räcker denna sommar. Med facit i handen så sa dom förra året med. Men inget hon kunde visa upp, då man bara tagit fram statistiken för förare ännu en gång. Vår stora oro eftersom MTR inte tänker ställa in tåg i sommar trots förarbrist att dom kommer lägga allt på ett redan ansträngt POC.

Vid Årsta Berg och Stockholm Södra håller man på att förstärka staketen för att försvåra spårspring.

Kim gick in på en hjärtefråga hos henne och det är den personliga punktligheten som MTR kallar MIX. Vi från facken var inte lika överens med henne i denna fråga, utan vi påtalade bristerna och orättvisan detta ställer. Hon såg inga problem i detta men våra oro är att man kommer sätta punktligheten framför säkerheten och det bryter mot trafikverkets föreskrifter.

Den personliga mätningen av punktlighet kommer att slå fel, då om man tar över ett försenat tåg börjar på minus i statistiken, dvs även om det inte är ens fel att tåget är sen så tar man ingen hänsyn till detta utan det räknas som försening. Kim ansåg att detta kommer bli en bra lösning.

Sen kommer man införa samtal med sin närmsta GC dvs ha ett mix-samtal där man går igenom ens punktlighet och hur man kan förbättra punktligheten. Man vill att våra GC skall ha peppande effekt till att vi skall få tågen i tid. Hon gick även in på sjukfrånvaron där siffrorna är fortfarande höga, men har nu börjat sjunka.

Lämna ett svar