MBL 4 dec

Av | 2017-12-05

Finanschef Carl Svensson

Informerade att den totala svarsfrekvensen blev 81 % på medarbetarundersökningen. För station blev det 80 % och trafik 81 %. Detta kommer att publiceras den 27/12.

Vi pratade om det som skrevs i media om att SL håller inne 50 miljoner tills MTR visar en åtgärdsplan alternativt löser problemet, så kommer ersättningen betalas ut i efterhand. Ersättningen motsvarar drygt 1/3.

Säkerhetschef Lars Näslund

Under november och tills idag har vi 3 dörröppning på fel sida, 3 öppning utanför plattform.

Planeringen med Patrik Granberg, Linn Ivarsson samt Martin Cervall

Semestervalet kommer att tilldelas för förare den 5/12. För stationsvärdar och tågvärdar kommer beskedet senast enligt avtal den 17/12, men planeringen jobbar hårt på att bli klara tidigare.

Trafikchef Dag Lokrantz

Vi fick veta att leveransen i november blev 84,3% i genomsnittlig punktlighet.

Stationschef Åsa Sandström

Åsa informerade oss om upplägget för att räkna plankare på stationen. Sedan vill MTR använda sig av veteranpoolen för att klara av viseringskraven vid spärrlinjer och ombord.

På grund av personalbrist så är VGR och APT: er för station inställda.

Ny områdeschef på södra sidan samt chef för SDO blev nu Irene Markie samt ny verksamhetsutvecklare blev Veronica Rydell.

MTR kommer att se över möjligheten för att ordna en temporär toalett i Krigslida samt Tungelsta.

 

 

Lämna ett svar