MBL 27 Februari

Av | 2017-03-04

Det var inte mycket som vi var överens om på senaste MBL:en och de flesta förhandlingarna slutade med att de ajournerades och ska återupptas vid ett annat tillfälle. Det som framförallt berör åkande är förhandlingen om gångtider till plattformarna i Citybanan. Annat som togs upp var en chefstillsättning, omorganisation på POC och hyra in personal för visering öppen spärrlinje. Dessutom informerade Linda Myhrman om “Vår gemensamma resa”.

 

Gångtider (Patrik Granberg)

En gångtidsmätning gjordes i januari där MTR, facket och skyddsombuden var delaktiga. Mätningen gjordes med mäthjul och sträckan har sen översatts till gångtid enligt tabellen vi har i kollektivavtalet. Tiden det tar att åka rulltrappa har beräknats utifrån ritningar och lagts till. Resultatet slutade på mellan 6:30 och 7:34 minuter beroende på vilken väg som mättes (inomhus, utomhus, norrgående plattform, södergående plattform, avbyte för förare, avbyte för tågvärdar). I MTRs förslag som redovisades på förhandlingen har tiderna avrundats uppåt så för en sträcka som tar 6 minuter och 30 sekunder så vill de ge oss 7 minuter att ta oss till eller från plattformen. Alldeles för lite tycker vi med tanke på att mätningen gjordes i tomma lokaler. Det kanske går bra tidigt på morgonen eller sent på kvällen men knappast i rusningstid när vi ska trängas med övriga resenärer ner till plattformarna. Vi behöver en bufferttid precis som vi har idag. Patrik Granberg får ta med sig frågan ett varv till och återkomma med ett nytt förslag.

Chefstillsättning (Katja Wennerström)

Tillsättningen gällde en gruppchef för tågvärdar. Även den här förhandlingen strandade. Inte på grund av personen i fråga som MTR vill anställa utan för att vi inte fått den insyn i processen vi har rätt till. Så har det varit vid samtliga tillsättningar och facken har påpekat flera gånger att vi vill få möjlighet att delta tidigare i processen för att kunna påverka beslutet. Vi var överens med de andra facken att sätta ner foten den här gången och inte släppa igenom kandidaten förrän MTR lyssnat på oss och låtit oss komma in i processen när det fortfarande finns några kandidater som de överväger mellan.

Visering öppen spärrlinje (Åsa Sandström)

Den här punkten har varit uppe tidigare och vi var då överens med MTR om att det är mest lämpligt att hyra in personal från t.ex. Securitas. Det visade sig att de lämnade en offert som var bra mycket högre än de andras och nu vill därför MTR anlita Veteranpoolen istället som vi haft erfarenhet av vid olika avstängningar. Vi ställer oss kritiska till det förslaget eftersom Veteranpoolen tidigare har brutit mot kollektivavtalet och låtit sin personal jobba dubbla pass på 17 timmar i sträck bland annat. Frågan ajournerades.

Omorgansisation POC (Dag Lokrantz)

MTR flaggade redan förra gången vi träffades att de ville göra en omorganisation på POC och på det här mötet så förhandlades frågan. TJ, som har flest medlemmar där inne, hade inget emot förslaget under förutsättning att de nya chefspositionerna som MTR vill tillsätta har erfarenhet av pendeltågstrafiken. Rimligt tycker vi. Den nya organisationen ska vara på plats till sommaren är tanken.

VGR, Vår Gemensamma Resa (Linda Myhrman)

Efter att tre förhandlingar fastnat så var stämningen i rummet inte på topp direkt och vi tyckte lite synd om Linda som kom in på slutet med all sin positiva energi och berättade om “Vår gemensamma resa”. Det är ett projekt som finns inom alla MTR-bolagen och ska leda till att samtliga medarbetare blir involverade i vad som behöver göras för att nå de mål och värderingar som MTR har. Enkät, dilemman och intervjuer kommer ligga till grund för dialogmöten i höst. Dialogmötena är obligatoriska men resten är frivilligt och ska ske på fritiden.