MBL 24 sept

Av | 2018-09-26

Vi startade mötet med ekonomichef Carl Svensson, som berättade om hur det går i just nu för 2018 och planerad budget för 2019. APT är planerat i oktober-december.

Trafikchef Stefan Sjöqvist kommer att hålla ett informationsmöte i dagrummet på 49:an den 26/9 mellan 16.15 och 17.00. Han har som målsättning att få till ett informationsmöte en gång i månaden med plats för frågor och funderingar.

En översyn av lokalerna för den administrativa personalen och POC ska göras inom kort för att kontorslandskapet inte är helt optimalt idag. Det behövs bl.a. mindre rum för personliga samtal.

Planeringsavdelningen kom och berättade att det är en hög omsättning på förare, det har slutat 45 st sedan 2017-10-01 och 9 st har bytt tjänst. För tågvärdar så har det 41 st som har slutat och 14 st bytt tjänst. För stationsvärdar så har 44 st slutat och 7 st bytt tjänst.

Turerna för 2019 är under framtagning. Våra turlistombud kommer att få paketet för granskning vecka 42 för förare och tågvärdar.

Kursen för körlärare kommer att hållas i Göteborg med två övernattningar på hotell. Vi på ST hoppas på att antalet ska öka med denna gång. De som är körlärare sedan tidigare kommer att genomgå en kompetenshöjande kurs bl.a. i pedagogik. Överlag positiv feedback från befintliga körlärare.

Det pågår rekrytering av instruktörer för tågvärdar, men det är inte ännu försent att söka då MTR önskar att fler söker tjänsten.

På station så byter MTR leverantör på värdetransport från NOKAS till LOOMIS. Det pågår utbildning av nya stationsvärdar nu under hösten. Vi från ST har nu påbörjat arbetet med stationsscheman för 2019 och är nu ute på ett antal stationer och frågar om önskemål om schemaförändringar. Vi uppskattar ifall ni hör av er till oss om ni efterfrågar ett stationsbesök. Vi kommer idag skicka ut ett enskilt brev till våra stationsvärdar gällande schema och övrig info.

 

Lämna ett svar