MBL 24 april

Av | 2017-04-25

Dagens möte blev inte mycket till förhandling utan mest diskussion angående anställningsavtal, pension och föräldradagar.

Anställningsavtalet ska vara inlämnat till den sista april, skulle det inte vara det så är det inte hela världen. Vi framförde att texten är olämpligt formulerat, vi tycker att lönen kan stå med men med tillägg om lön enligt tariff, detta skulle förtydliga det hela. Vi tyckte att texten längst ned på avtalet var inte så genomtänkt, då det kommer att skapa stora problem i verkligheten för de hade inget svar på hur det skulle gå till och om någon vill jobba extra blir det i stort sätt omöjligt med kort varsel att hoppa in. De medgav att detta var ett standardformulär och att det finns skäl att se över det. Därför vill de ha mer tid att eventuellt komma ut med ett nytt avtal om det skulle behövas.

När det gäller pension så räknar man ut det på följande sätt, 12,2 gånger din lön + tillägg föregående år. Obs Ståg dagar samt engångsutbetalningar ingår ej vilket vi tyckte åtminstone att Ståg dagarna borde ingå.

När det gäller Ståg dagar så vill man inte ge nyanställda denna förmån vilket vi motsäger oss och frågan kommer drivas centralt om den inte kan lösas innan Torsdag.

Sedan följde en diskussion angående föräldraersättning där man inte betalar ut enligt avtal då man anser att om man går ner i tid måste det vara varje dag och inte att man tar bort en tur som vi  tidigare löst situationen. Vid sammanhängande ledighet på minst 30 dagar ska det betalas ut en ersättning på 10%, något som tidigare funkat fastän man tagit bort en hel tur. Vi påpekade att om de ville ha det så skulle det bli stora problem med att lösa vem som ska ta en resterande tur. Tex vill man gå ner 25% så jobbar man 3/4 del av sin tur för att sedan gå hem detta skulle innebära att man behöver en mängd med jourer.  Vi löste det förut att genom att ta bort hela turer för att inte skapa oreda och det gynnade alla parter, slutssatsen är att vill du ha de extra 10% på lönen vid föräldraledighet så måste du ta ut minst 30 dagar sammanhängande det väl säga alla i veckan och skulle mot förmodan jobba en enda dag under tidsperioden så mister du de 10% samt detta gäller också självklart vid gnet.

Ny tjänst på POC har tillkommit man ska införa en Trafikinformationsspecialist (TIS) som ansvarar för grundinformation och info vid omplaneringar.

Nästa möte är måndagen 8 maj.

Lämna ett svar