MBL 23 april

Av | 2018-04-24

Mötet startade med att station berättade om hur ISO certifieringen för alla MTR bolagen, det har gått bra men dock med två avvikelser att åtgärda. Det kommer att påbörjas ett WIT projekt för viserande ombord inom kort. Vi fick information om att Södertälje sportklubb (SSK) kommer att vara med som en extra resurs som informatör vid avstängningen i Södertälje. Det kommer nu framöver satsas på rehab, då den senaste tiden så har sjukfrånvaron ökat. Så räkna med uppföljning och samtal om frånvaron, MTR tog upp att gruppchefen ska kunna ringa redan andra dagen för kolla hur du mår.

Säkerhetschefen kom och pratade länge om Nynäs gård, det finns utmaningar med bommarna, när de går upp och ett mötande tåg är på väg in så vänder bommarna snabbt ner igen och det har hänt att barnvagnar har fastnat mellan bommarna. Lösning på detta håller på att tas fram.

Det är nu klart att MTR tar över alla inom städ from 1 maj och det är ju extra kul och vi vill hälsa dem välkomna till oss. En mycket meriterad chef som heter Tomas Olsson tar över ansvaret tillfälligt och ser till att det blir mer strukturerat på städ framöver. Äntligen en person med järnvägskompetens!

Lönechef kom och berättade om kommande metod för på skrivning av anställningsavtal inom hela MTR.

Vi på ST pendeln är ju mycket glada över att vår nya VD Henrik Dahlin tar över ansvaret. Henrik har stor erfarenhet och rutin av uppdrag av denna kaliber, så det kan bara bli bättre.

 

 

 

 

Lämna ett svar