MBL 22/5

Av | 2017-05-23

POC
MTR kommer tillsätta en gruppchef på POC som förutom ska ha hand om medarbetarna på POC:en även ha det övergripande ansvaret för störningsinfo och de valde Lisa Grönblad som idag jobbar som VD-assistent. Hon kommer att börja arbeta från och med 1 juni på 50% och sedan gå upp till 100% den 1 september.

 

Omorganisation på station – nya namn på befattningar samt nya befattningar.
Stationschef byter namn till Chef för Stationer & Kundmiljö och Gruppchef byter namn till Stationschef och de Mobila stationsvärdarna är fortfarande Stationsvärdar i grunden, men går under namnet Kundservicevärd.

De vill även skapa ny tjänst som ska heta Jourhavande stationschef och 8 stycken ska rekryteras. De ska leda stationsverksamheten dygnet runt och leda Kundservicevärdar och leder uppstartad Störningsorganisation. De ska även hantera akuta frågor och personalrelaterade frågor i drift och ska även vara beslutsstöd till Krisledning (ED, SIC, TIC etc.) och beslutsstöd till POC (DLP, DLI etc.) och beslutsstöd till Servicecenter. De ska även göra uppföljning/rapportering/rutiner: Löpande uppföljning av rapporter som ska levereras och rutiner som ska följas.

 

Inhyrda förare
Inhyrda förare från Trainpool samt Protrain diskuterades då vi saknar ett avtal om vad som gäller. De jobbar under ett 8/6-schema med fredag som brytdag med 144 timmars arbetstid på en 4-veckorsperiod. De har kollektivavtal och ska följa vårt. MTR arbetsleder men allt övrigt ansvar tillfaller respektive uthyrare. Avtalet gäller till T18 och max antal inhyrda är 16 st.

 

Övriga frågor
Övriga frågor som var anmälda från oss och Seko valde de som vanligt att inte svara på då de inte hade rätt personer på plats. Vi på ST satt kvar efter mötet och pratade med HR och hade synpunkter på hur våra frågor tas upp och om hur vi kan förbättra mötena framöver. Dock har vi blivit lovade muntligen att tunnelutbildningen ska följa avtal och att man kortar ner den om den skulle behöva vara på Odenplan igen.

 

Nästa Mbl den 29/5.

 

Efter mötet gick vi och hälsade på våra världsmästare som dök upp på plattan 17:30 inför ett massivt folkhav.

 

Lämna ett svar